Sökning: "amerika"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet amerika.

 1. 1. Att hantera en pandemi : En studie om hur Sveriges hantering av covid-19 har framställts i amerikanska medier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linda Svensson Krupke; Sandra Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Coronaviruset; covid-19; Semiotik; Kvantitativ innehållsanalys; Sverige; Amerika.;

  Sammanfattning :  At the end of 2019 the world saw its first case of the virus called COVID-19. That was the beginning of a pandemic which has now cost more than 1,7 million lives all over the world. Several nations imposed severe restrictions on their countries, for example many countries imposed a lockdown, Sweden stood out from the other nations. LÄS MER

 2. 2. Det gamla lander och det nya : Synen på Sverige och Amerika hos svenska emigranter 1859-1909

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Per-Jonas Phil; [2020]
  Nyckelord :Sweden; USA; Immigrants; Working Class; 19th century.;

  Sammanfattning : This master thesis in History of Science and Ideas explores ideas held by Swedishimmigrants to the United States during the period 1859-1909: their opinions about the newlife in America compared to the life they had before in Sweden. Previous researchindicates that Swedish immigrants in general had a positive view on the possibility tosupport themselves by working in America, contrasted to the limited possibilities to do soin Sweden. LÄS MER

 3. 3. Intellektuella horor och Daddy’s Girls : – om skeva flickor, femininitet och sexualitet i Sara Stridsbergs pjäs Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Thea Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; femininet; skevteori; skeva flickor; gurlesk; genusvetenskap; genus; queer; queer läsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det gamla landet och det nya : Synen på Sverige och Amerika hos svenska emigranter 1859-1909

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Per-Jonas Pihl; [2020]
  Nyckelord :Sweden; USA; Immigrants; Working Class; 19th century;

  Sammanfattning : This master thesis in History of Science and Ideas explores ideas held by Swedishimmigrants to the United States during the period 1859-1909: their opinions about the newlife in America compared to the life they had before in Sweden. Previous researchindicates that Swedish immigrants in general had a positive view on the possibility tosupport themselves by working in America, contrasted to the limited possibilities to do soin Sweden. LÄS MER

 5. 5. Nyeds-Hedås 1880-1910 : En bystudie

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Märta Löfgren; [2020]
  Nyckelord :bystudie; nyeds-hedås; hedås; värmland; by; fallstudie; demografi; demografisk undersökning; bebyggelse;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om byn Nyeds-Hedås. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka demografiska förändringar i byn under perioden 1880-1910: hur Hedås befolkningsstorlek, befolkningssammansättning och näringsliv förändrats under tidsperioden samt vilka förändringar som kan kopplas till de stora samhällsförändringar som skett i Sverige som helhet. LÄS MER