Sökning: "amerikabild"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet amerikabild.

 1. 1. Det stora landet i Väster : En kvalitativ innehållsanalys av svenska läroböckers framställning av emigrationen till Amerikas förenta stater

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Kristoffer Filipsson; [2014]
  Nyckelord :emigration; schoolbooks; America; individual level; group level; societal level; pushfactors; pullfactors; image of America; image of Sweden; emigration; läroböcker; Amerika; individnivå; gruppnivå; samhällsnivå; pushfaktorer; pullfaktorer; Amerikabild; Sverigebild;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det fullkomliga landet. Naturbeskrivningar och naturuppfattningar i svenska emigrationsskrifter 1841–1899

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Christoffer Nilsson; [2013]
  Nyckelord :emigration; civilisation; naturuppfattning; amerikabild; natursyn; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker natursyner i några svenskspråkiga emigrationsskrifter från andra hälften av 1800-talet. Fokus ligger på hur det talas om naturen, naturretoriken, och på relationen mellan natur och människa. LÄS MER

 3. 3. Emigration och Amerikabild - Om utvandrarens bildvärld och världsbild med utgångspunkt i emigrationen från Västernorrland till Amerika 1901-1909

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ann Nyström; [2010-07-08]
  Nyckelord :emigration; push; pull; utvandring; bildvärld; världsbild; minnesbild; ontologi; bildbiografi; massproducerad bild; svenskamerikaner; yankee; Amerika; Västernorrland;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks bildens betydelse för den svenska utvandringen till Amerika vid 1900-talets början. Utgångspunkten är i Västernorrland och en analys av Örnsköldsviks Allehanda,Allers Familj-Journal och Hvita Stjern-Liniens rederibroschyr. LÄS MER

 4. 4. Råd, vinkar och upplysningar : Amerikabild och emigrationsuppfattning i svenska emigrantguider 1841–1883

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Jonathan Hansen; [2010]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER