Sökning: "amerikansk engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden amerikansk engelska.

 1. 1. Hur kan du så många ord? En kunskapsöversikt om framgångsrik ordundervisning i gymnasieskolans svenskämne.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sophie Tidén; Monica Åberg; [2020]
  Nyckelord :didaktik; gymnasieskolan; ordförråd; svenska; undervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att identifiera framgångsrik undervisning gällande utveckling av ordförrådet under gymnasietiden knutet till svenskämnet samt beskriva dess förutsättningar relaterade till de språkliga förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Utifrån sökorden ordförråd, svenska och undervisningsmetod samt relaterade synonymer och engelska översättningar gjordes sökningar i referensdatabaser för att finna befintlig forskning inom området. LÄS MER

 2. 2. Validation Based Cascade-Correlation Training of Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :John Ringdahl; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Artificial Neural Networks; Constructive; Cascade-Correlation; Validation Based; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Cascade-Correlation learning algorithm, Cascor, is a self-constructive learning algorithm introduced by Fahlman in 1990, which builds the networks one node at the time based on the errors of the network. Cascor has been criticized for creating excessively deep networks and easily overfit. LÄS MER

 3. 3. Att uttala eller inte uttala: En kvalitativ studie i utbildningsvetenskap om elevers förmåga att uttala ord på engelska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :Uttal; fonetik; dialekter; engelska; svenska; polska; arabiska; persiska; vietnamesiska; utbildning; uttalsövningar; General Works;

  Sammanfattning : Uttal i det engelska språket är inte alltid det lättaste för alla elever. Det som påverkas elevernas uttal är i vissa fall vilket modersmål de talar, och givetvis hur länge de har studerat engelska, samt hur mycket de har blivit exponerade för språket tidigare. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i film - Om översättningsstrategier i två italienska dubbningar av Gudfadern.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Charlotte Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Översättning; dialekter; sociolekter; flerspråkighet; massmedia och litteratur; dubbning av film; undertextning; översättningsstrategier; normalisering; amerikansk engelska; New Yorkengelska; italienska; sicilianska; Gudfadern; The Godfather; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka strategier som används vid dubbningen av filmtrilogin Gudfadern från dess amerikanska källtextsammanhang till ett italienskt måltextsammanhang. Syftet är dels att få mer information om hur översättning av flerspråkighet ser ut, dels hur det kan se ut när språkvarieteten som ska översättas är tillgänglig på det språk som det ska översättas till samt om förändringar över tid kan antydas. LÄS MER

 5. 5. Teaching and Assessing Student's Accents : The Challenge of Working with the Multitude of Accents in the English-Speaking World

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emma Klevskog; [2019]
  Nyckelord :World English; Teaching; Oral assessment; Swedish learners; Teachers; Accents; Upper secondary school;

  Sammanfattning : Today, English is a world language and more English accents have appeared. Today it is more difficult to teach English in Sweden due to the fact that we do not know when, where or how we are going to use English in the future. LÄS MER