Sökning: "amerikansk litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden amerikansk litteratur.

 1. 1. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
  Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

  Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i film - Om översättningsstrategier i två italienska dubbningar av Gudfadern.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Charlotte Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Översättning; dialekter; sociolekter; flerspråkighet; massmedia och litteratur; dubbning av film; undertextning; översättningsstrategier; normalisering; amerikansk engelska; New Yorkengelska; italienska; sicilianska; Gudfadern; The Godfather; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka strategier som används vid dubbningen av filmtrilogin Gudfadern från dess amerikanska källtextsammanhang till ett italienskt måltextsammanhang. Syftet är dels att få mer information om hur översättning av flerspråkighet ser ut, dels hur det kan se ut när språkvarieteten som ska översättas är tillgänglig på det språk som det ska översättas till samt om förändringar över tid kan antydas. LÄS MER

 3. 3. Is ginseng effective against tiredness and fatigue?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Chenar Mahmod; [2019]
  Nyckelord :Fatigue; Ginseng; Meta-analyzes; Panax; Systematic-review; Tiredness;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ginseng klassas som ett traditionellt växtbaserat läkemedel som säljs inom egenvården på apotek samt hälsokostbutiker. Det påstås att ginseng har en uppiggande effekt och anses vara effektivt mot trötthet. Trötthet finns i olika former och grader samt beror på olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. Teaching and Assessing Student's Accents : The Challenge of Working with the Multitude of Accents in the English-Speaking World

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emma Klevskog; [2019]
  Nyckelord :World English; Teaching; Oral assessment; Swedish learners; Teachers; Accents; Upper secondary school;

  Sammanfattning : Today, English is a world language and more English accents have appeared. Today it is more difficult to teach English in Sweden due to the fact that we do not know when, where or how we are going to use English in the future. LÄS MER

 5. 5. Berättandets utformning i transnationell actionfilm : komparativ studie av en kinesisk och amerikansk storproduktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Andreas Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Transnationell actionfilm;

  Sammanfattning : This paper means to examine a Chinese language blockbuster in comparison to an American counterpart. The point is to examine the cultural differences and similarities in two similar stories produced in two different production environments. LÄS MER