Sökning: "amerikansk skola"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden amerikansk skola.

 1. 1. Kreativitet - en attraktiv förmåga på framtida arbetsmarknaden : svenska grundskolelärares föreställningar om skolelevers kreativitet och kreativa beteende jämförda med amerikanska lärares

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jacqueline Forsberg; [2018]
  Nyckelord :kreativitet; kreativt beteende; skola; lärare; automation;

  Sammanfattning : Majoriteten av Sveriges arbetskraft befinner sig i yrken med hög risk att automatiseras inom kommande ett eller två decennier. Det är därför av största vikt att skolan förbereder den framtida arbetskraften för den omställning som sannolikt väntar arbetsmarknaden och förser eleverna med den kunskap och förmågor som de behöver. LÄS MER

 2. 2. "Att inte knäcka dem på vägen" - Lärares uppfattningar om betyg i de tidigare skolåren

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Camilla Adler; Jonna Paulsson; [2006]
  Nyckelord :behov; betyg; bedömning; lärare; tidigare skolår; amerikanskt betygssystem;

  Sammanfattning : För att få reda på om svenska lärare upplever att det finns ett behov av betyg i de tidiga skolåren (F- år 5) undersöker vi bland annat i detta arbete hur en amerikansk privat skola arbetar med (ovanstående)just betyg och bedömning. Där samlar vi på oss fakta och material som vi sedan tar med hem, sammanställer och delar med oss till den andra urvalsgruppen, våra svenska lärare. LÄS MER