Sökning: "amerikanska inbördeskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden amerikanska inbördeskriget.

 1. 1. Sydstaternas svaga länk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Hansson; [2020]
  Nyckelord :logistik; sydstaterna; states rights; amerikanska inbördeskriget; järnväg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ”The prisoners taken here were better clothed than any we had seen before. All provided with overcoats and jackets or [sic] a much better material than our own. They were of English manufacture, much darker than the United States uniform, and this furnished conclusive evidence of successful blockade running”. LÄS MER

 2. 2. Rätt att skydda? - En analys av rättsutvecklingen rörande interventioner med humanitära bakomliggande syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olof Hallén; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; Responsibility to Protect; humanitär intervention; internationell rätt; internationella relationer; realism; liberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 4 april 2017 utförde den syriska staten en gasattack på staden Khan Sheikhun. Attacken fick omfattande uppmärksamhet i internationell media, och den 7 april 2017 valde USA att avfyra 59 kryssningsrobotar mot flygbasen al-Shayrat, vilken var den flygbas som använts för att genomföra gasattacken. LÄS MER

 3. 3. “We cannot resolve someone else’s civil war through force” - En idealtypsanalys om motiven bakom USA:s interventioner i syriska inbördeskriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Stenberg; Papola Azad Sadik; [2018]
  Nyckelord :Syrien; Intervention; Idealtypsanalys; USA; Inbördeskrig; Law and Political Science;

  Sammanfattning : USA har engagerat sig i det syriska inbördeskrig i varierande utsträckning sedan konfliktens start 2011. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur centrala politiska aktörer tillhörande det demokratiska partiet i USA motiverade amerikanska interventioner i det syriska inbördeskriget under åren 2013-2015. LÄS MER

 4. 4. Sidney Poitier : en diskursanalys av intersektionen mellan ras, kön och klass i Poitiers filmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Igor Kubat; [2017]
  Nyckelord :Sidney Poitier; Medborgarrättsrörelsen; Diskursanalys; Intersektionalitet; Mänskliga rättigheter; Human rigths; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talet kämpade afro-amerikaner för jämlikhet i det amerikanska samhället. Denna process hade pågått sedan slaveriet avskaffades under det amerikanska inbördeskriget, och pågår fortfarande. Kampen präglade samhället tydligast under Medborgarrättsrörelsen under 50- och 60-talen. LÄS MER

 5. 5. Must I Undertake to Prove That the Slave Is a Man? : en retorikanalys om de svarta människornas värde under slaveriet och retorikens medel

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Dennis Viklund; [2016]
  Nyckelord :tal; Slaveri; Mänskligt Värde; Human rights; Pathos och Logos; Ethos; Retorik; Mänskliga Rättigheter; Rasism; Frederick Douglass; Abolitionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att genom fyra utvalda tal av den framstående abolitionisten Frederick Douglass se hur, genom hans tal, en svart människas värde skildras i USA under tiden kring det amerikanska inbördeskriget och genom vilka retoriska medel han nådde fram med sitt budskap. För att få svar på frågeställningarna har denna uppsats använts sig av Renbergs retorikanalys som teori och metod. LÄS MER