Sökning: "amerikanska traditioner"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden amerikanska traditioner.

 1. 1. Domaren som rättens främsta företrädare - En konstitutionell komparativ studie gällande domstolens möjlighet att tillhandahålla ett effektivt rättighetsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Jansson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt en. comparative law ; rättshistoria en. legal history ; statsrätt en. constitutional law ; lagprövning en. judicial review ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When drafting a Constitution, the relationship between politics and law must always be determined. It is up to each legal system to regulate what influence the court should have on the formulation of legislation. LÄS MER

 2. 2. Politisk tro : En framinganalys om amerikansk politik, media och mormonism

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Gilda Hamidi-Nia; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur Mitt Romney och hans mormonska tro porträtterades i tidningarna The New York Times och The Washington Post under presidentvalet 2012. Artiklarna som har analyserats är hämtade från sista veckan av valet, från 1 november fram till 7 november 2012, dagen efter valdagen. LÄS MER

 3. 3. Är K3 en svensk version av IFRS? En jämförelse mellan IFRS och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angelica Andréasson; Ellen Andersson; [2013-06-13]
  Nyckelord :K3; IFRS; BFN; IASB; FAR.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemK3 är det nya svenska huvudregelverket vars syfte är att vara ett förenklingsregelverk till IFRS för svenska onoterade företag. Skillnader mellan dessa regelverk kommer att spela stor roll i koncerner där vissa företag kommer tillämpa K3 och andra IFRS vilket leder till sammanslagningsproblem. LÄS MER

 4. 4. Vinna eller försvinna! : En studie av afghanska arméns krigföringsförmåga

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Adam Camél; [2012]
  Nyckelord :Afghan National Army ANA ; J.F.C Fuller; krigföringsförmåga; Fighting Power.;

  Sammanfattning : I samband med att Afghanistan själva skall ta över säkerhetsansvaret i landet från 2015 kommer en stor del av framgången bero på den afghanska arméns (ANA) förmåga och färdigheter. Avseende dess kapacitet att klara av denna uppgift har det framförts tvivel. LÄS MER

 5. 5. Summers of love- Hur New Hollywood gav filmen nytt perspektiv : En genusanalys av Bonnie and Clyde, Cabaret och Annie Hall

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Carlzén; [2012]
  Nyckelord :filmvetenskap; New Hollywood; genus; filmhistoria;

  Sammanfattning : Under ungefär en tioårsperiod, från den senare hälften av 1960-talet till den senare hälften av 1970-talet, producerade Hollywood filmer som inte bara tilltalade kritiker, utan även publiken. Dessa filmer var kreativa såväl produktionsmässigt som narrativt, och bröt ofta mot gamla traditioner samtidigt som man byggde vidare på formler för berättande som grundats under studioeran. LÄS MER