Sökning: "amfetamin"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet amfetamin.

 1. 1. Biosensor based on immobilized amine transaminase for detection of amphetamine

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Clara Öh; [2020]
  Nyckelord :amine transaminases ATA ; enzyme immobilization; biosensor; covalent immobilization; ionic immobilization; amphetamine; histidine-tagged enzyme; Poly methyl methacrylate PMMA ;

  Sammanfattning : Amine transaminases (ATA) catalyse the transfer of an amino group from one molecule and replaces a ketone or aldehyde with the amino group, the amino group on the amino-donor is replaced with a ketone or aldehyde. This enzyme, ATA from Chromobacterium violaceum, has previously been used to catalyse the reaction involving amphetamine, therefore, it might be possible to use this enzyme to convert amphetamine and the product absorbs in the UV spectrum and can therefore be measured spectrophotometrically. LÄS MER

 2. 2. Hot och våld inom akut beroendevård : Sjuksköterskors erfarenheter av utlösande faktorer och förebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Maksim Wijk; Yulia Bulanova; [2020]
  Nyckelord :addiction care; emergency; nursing; threats; violence; alcohol; drugs; amphetamine; benzodiazepines; addiction; abuse; harmful; use; psychiatry; healthcare; qualitative; interview study; akut; beroendevård; hot; våld; omvårdnad; alkohol; droger; amfetamin; bensodiazepiner; beroende; missbruk; skadligt; bruk; psykiatri; sjukvård; kvalitativ; intervjustudie;

  Sammanfattning : Syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av utlösande faktorer för hot och våld inom akut beroendevård och hur dessa kan förebyggas. Metod kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer tillämpades. LÄS MER

 3. 3. Livet efter knarket - Om livskvalitet för drogfria, läkemedelsbehandlade personer med ADHD

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marie von Garaguly; [2019-05-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur drogfria personer med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och substansbrukssyndrom med amfetamin som huvuddrog uppfattar sin livskvalitet under behandling med centralstimulerande läkemedel. Deltagarna i studien var sex män inskrivna vid en öppenvårdsmottagning inom verksamhetsområde Beroende på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Characterization of graphene-based sensors for forensic applications : Evaluating suitability of CVD graphene-based resistive sensor for detection of amphetamine

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ülle-Linda Talts; [2019]
  Nyckelord :Sensor systems; Chemical sensors; Nanosensors; Drug screening; Nanomaterials; Sensorsystem; Kemiska sensorer; Nanosensorer; Drug screening; Nanomaterial;

  Sammanfattning : Recent improvements in sensor technology and applications can be partly attributed to the advancements in microand nanoscale fabrication processes and discovery of novel materials. The emergence of reliable and inexpensive methods of production of monolayer materials, such as graphene, has revealed the advantageous electronic properties which when utilized in sensory elements can significantly enhance response to the input signal. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av sensitivitet och specificitet för Acro Biotech Multitest 15 vid drogscreening

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Madeleine Suba; Mattias Lundgren; [2019]
  Nyckelord :One-site testing; Cut-off value; Accuracy; Urine; Drugs; Snabbtest; Gränsvärde; Träffsäkerhet; Urin; Droger;

  Sammanfattning : Akut- och psykiatriska avdelningar på länssjukhuset Ryhov i Jönköping använder sig av snabbtest för drogscreening med varierande kvalitet under de tider då analysinstrumentet Konelab Prime 30i inte är bemannat. Syftet med studien var att utvärdera sensitivitet och specificitet hos Multitest 15 från tillverkaren Acro Biotech, och jämföra resultat från två olika avläsningstider. LÄS MER