Sökning: "aminosyror"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet aminosyror.

 1. 1. Protokolloptimering: Immunhistokemisk färgning med en PAX8 antikropp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Maram Motar; [2021]
  Nyckelord :EP331; Immunhistokemi; MRQ-50; Patologi; PAX8; protokolloptimering; tumörmarkör;

  Sammanfattning : Paired box (PAX) gener kodar för en familj av nio stycken PAX transkriptionsfaktorer. PAX transkriptionsfaktorer är uppbyggda av en N-terminal DNA-bindande domän som utgörs av 128 aminosyror, en oktapeptid, och en C-terminal DNA-bindande domän. Studier har visat att PAX8 har en betydande roll vid utvecklingen av olika typer av tumörer. LÄS MER

 2. 2. Metoder för att förebygga perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturöversikt över metaanalyser

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicitas Rittershausen; Elvira Smedberg; [2021]
  Nyckelord :Anesthesia nurse; prevention; hypothermia; surgical nurse; perioperative care; Anestesisjuksköterska; förebyggande; hypotermi; operationssjuksköterska; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under operation är patienten utsatt för en ökad risk att drabbas av perioperativ hypotermi, kärntemperatur under 35°C. Att drabbas av perioperativ hypotermi kan leda till allvarliga komplikationer, bidrar med ett onödigt lidande för patienten, förlänger vårdtiden, samt ger ökade vårdkostnader. LÄS MER

 3. 3. Extraction of gating mechanisms from Markov state models of a pentameric ligand-gated ion channel

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Dimitrios Karalis; [2021]
  Nyckelord :GLIC; Markov state models MSMs ; KL divergence; Machine Learning ML ; pentameric ligand-gated ion channel pLGIC ; channel gating;

  Sammanfattning : GLIC är en pH-känslig pentamerisk ligandstyrd jonkanal (pLGIC) som finns i cellmembranet hos prokaryoten Gloeobacter violaceus. GLIC är en bakteriell homolog till flera receptorer som är viktiga i nervsystemet hos de flesta eukaryotiska organismer. LÄS MER

 4. 4. Photoredox catalysis enabled C–O bond activation: Access to unnatural amino acids

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Josefin Lantz; [2021]
  Nyckelord :photoredox catalysis; unnatural amino acids; alkyl oxalate; visible light; radicals; fotoredoxkatalys; icke-naturliga aminosyror; alkyloxalat; synligt ljus; radikaler;

  Sammanfattning : Fotoredoxkatalys tillhandahåller möjligheter att utveckla nya hållbara kemiska reaktionsvägar. När fotokatalysatorn bestrålas med synligt ljus möjliggörs elektronöverföring till eller från substratet som i sin tur medför alstring av reaktiva fria radikaler. LÄS MER

 5. 5. Stereoselective synthesis of unnatural α-amino acids through photoredox catalyzed C–H activation

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Ludwig Wåhlin; [2021]
  Nyckelord :photoredox catalysis; C–H functionalization; hydrogen atom transfer; unnatural amino acids; radicals; fotoredoxkatalys; C–H-funktionalisering; väteatomsöverföring; icke-naturliga aminosyror; radikaler;

  Sammanfattning : Fotoredoxkatalys har nyligen genomgått en renässans inom organisk kemi då metoden har möjliggjort framtagandet utav nya reaktionsvägar med milda reaktionsbetingelser genom att använda sig av synligt ljus. I det här arbetet undersöktes metodens bredd genom att kombinera metoden med väteatomöverföringskatalys för att funktionalisera C–H bindningar i α-position till heteroatomer och på så sätt skapa icke-naturliga α-aminosyror. LÄS MER