Sökning: "amkor"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet amkor.

 1. 1. Att hålla ko och kalv ihop : möjligheter inom svensk mjölkindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :My Persson; [2016]
  Nyckelord :ko; kalv; digivning; cow; calf; suckling;

  Sammanfattning : Kalvar diar naturligt 4-5 gånger om dagen fram till avvänjning vid 8-11 månaders ålder. Trots detta är det vanligt i svenska system att ko och kalv separeras redan samma dag och att kalven därför i princip inte får dia alls. LÄS MER

 2. 2. Fördelar och nackdelar med att hålla ko och kalv tillsammans under kalvens första levnadsveckor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Isabella Heiwe; [2013]
  Nyckelord :djurhållning; kalv; digivning; beteende; sociala behov; stress;

  Sammanfattning : I Sverige är det vanligt att man separerar ko och kalv redan några timmar efter kalvning. Enligt jordbruksverkets regler måste kalven få i sig råmjölk inom 6 timmar efter att kalven har blivit född för att försäkra att kalven får i sig immunglobiner, antikroppar som är väsentliga för kalvens immunförsvar. LÄS MER

 3. 3. Amkosystem i mjölkkobesättningar : byggnadslösningar och erfarenheter

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Stina Norrbom; [2001]
  Nyckelord :mjölkkor; amkor; stallbyggnader; kalvar; uppfödning;

  Sammanfattning : Allt fler mjölkproducenter börjar använda sig av amkor till sina kalvar. En betydande orsak till detta är det ökande antalet producenter som är medlemmar i KRAV och KRAVs regler om helmjölk till kalvar och naturligt beteende. Även konventionella gårdar börjar använda sig av systemet. LÄS MER