Sökning: "amning"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet amning.

 1. 1. Förstföderskors upplevelser av att helamma i sex månader - en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Berglund; Filippa Bräutigam; [2021-04-21]
  Nyckelord :amning; helamning; förstföderska; barnmorska; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: To support the natural process of breastfeeding is an important task inmidwifery. For a midwife to be able to do this she needs knowledge about all the dimensionsof breastfeeding: The biological, existential, and the cultural. To breastfeed for six months hasshown to have great health benefits for both mother and child. LÄS MER

 2. 2. Amningssvårigheter vid kort tungband - en retrospektiv enkät- och journalstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ellen Alwall; Ingrid Bjerner; [2021]
  Nyckelord :ankyloglossi; amning; kort tungband; tungbandsklippning; föräldraenkät; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen ämnade undersöka utfallen efter vårdkontakt vid amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi, samt vilka faktorer som kunde påverka utfallet. Metod En föräldraenkät utformades med frågor om amningsfunktionen före och efter kontakten med Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt om eventuella vårdkontakter rörande amningen utöver Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) vid SUS. LÄS MER

 3. 3. Mammors upplevelser av amningens främjande och hindrande faktorer i ljuset av rekommendationerna ”Tio steg som främjar amning”

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ellen Jerneholm; [2021]
  Nyckelord :amningsstöd; amningsfrämjande; Baby-Friendly Hospital Initiative; folkhälsa; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning främjar hälsan hos både mammor och barn oavse7 var de bor i världen. Syfte: Syftet var a7 undersöka hur mammor i Sverige upplever råden och stödet kring sin amning från hälso- och sjukvårdspersonal. Metod: En intervjustudie genomfördes under våren 2021 med tio kvinnor med erfarenhet av amning, bosa7a i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka exklusiv amning efter kejsarsnitt : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnéa Griping; Laura Serna; [2021]
  Nyckelord :Breastfeeding intention; Cesarean section; Exclusive breastfeeding; Skin- to- skin contact; Amningsintention; Exklusiv amning; Hud mot hudkontakt; Kejsarsnitt;

  Sammanfattning : Att amma är karakteristiskt för alla däggdjur och ett beteende som utvecklats under miljontals år. Amning är en global folkhälsoangelägenhet, då bröstmjölken och amningen ger ett dominerande skydd för både barnets och mammans fysiska, kognitiva och mentala hälsa. LÄS MER

 5. 5. Mödrars upplevelse av amningsavslut inom sex månader efter förlossning - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mikaela Grekula; [2021]
  Nyckelord :Amning; amningsavslut; upplevelse; känslor; närhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 2004 har hel- och delamningen i Sverige sjunkit. Orsaker som ligger till grund för detta har visats vara medicinska, fysiska eller psykiska. Rekommendationer finns att helamning ska pågå till dess att barnet uppnått en ålder av sex månader. LÄS MER