Sökning: "amning"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet amning.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av amningsstöd från hälso- och sjukvårdspersonal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Linda Axelsson; Moa Tronhage; [2023]
  Nyckelord :Breastfeeding; breastfeeding support; experiences; women; Amning; amningsstöd; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att amma sitt barn i minst sex månader efter födseln ses som mest fördelaktigt för barnets hälsa och även ur ett folkhälsoperspektiv. Ändå så är det inte många som faktiskt helammar efter sex månader. LÄS MER

 2. 2. Det är väl klart man ska amma, eller? : Förstföderskors erfarenheter av amning och amningsstöd - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jonsson; Anna West; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mödrars upplevelser av amning i Sverige inom barnets första levnadsår : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Shawali; Linnéa Persson; [2023]
  Nyckelord :Amning; mödrar; Sverige; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstmjölk rekommenderas som den enda energikällan för barn upp till sex månaders ålder. Efter detta rekommenderas delamning upp till två års ålder och gärna längre. De flesta mödrar önskar att amma sina barn, dock minskar antalet barn som helammas i Sverige. Amning bidrar till goda hälsoeffekter för både barn och mor. LÄS MER

 4. 4. Amning : Kvinnors erfarenhet av utebliven eller tidigt avslutad amning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefine Lärk; Malin Sundström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Senaste tjugo åren har en succesiv minskning av andelen helammade barn i Sverige skett. Kvinnor kan uppleva ett outtalat krav från samhället att amma sitt barn, att hon är en sämre mamma om hon inte lyckas med amningen. LÄS MER

 5. 5. Mammors upplevelser av amningen de två första veckorna efter förlossningen : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ulrica Bergsvind; Linda Larsson; [2023]
  Nyckelord :breastfeeding; newborn; mother´s experience; support; qualitative interview study; amning; kvalitativ intervjustudie; mammans upplevelse; nyfödd; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är väl känt att amning under barnets första levnadsperiod ger positiva effekter för både mamma och barn men är även viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Trots väldokumenterade fördelar för både mamma och barn har amningsfrekvensen sjunkit i Sverige. LÄS MER