Sökning: "amningsavslut"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet amningsavslut.

 1. 1. Mödrars upplevelse av amningsavslut inom sex månader efter förlossning - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mikaela Grekula; [2021]
  Nyckelord :Amning; amningsavslut; upplevelse; känslor; närhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 2004 har hel- och delamningen i Sverige sjunkit. Orsaker som ligger till grund för detta har visats vara medicinska, fysiska eller psykiska. Rekommendationer finns att helamning ska pågå till dess att barnet uppnått en ålder av sex månader. LÄS MER

 2. 2. Nyblivna mödrars upplevelser av amningsstöd : en litteraturöversikt om hur omvårdnaden påverkas av tillit och adekvata amningskunskaper

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Johansson; Anna Nilsson Fyhr; [2019]
  Nyckelord :Amning; Amningsstöd; Bröstmjölk; Stöd; Stödfunktioner;

  Sammanfattning : Bakgrund Bröstmjölkens näringsrika innehåll ger spädbarnet ett skydd mot sjukdomar och amning ger samtidigt en hälsofrämjande påverkan på modern. WHO har utformat amningsrekommendationer där de anser att alla barn, oavsett vilket land de är födda i, bör ammas exklusivt upp till sex månaders ålder och därefter delvis upp till två års ålder eller längre. LÄS MER