Sökning: "amningsstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet amningsstöd.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge amningsstöd - Kvalitativa fokusgrupper på en neonatalenhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Kimmie Hellström; Eleni Tsartsidou; [2023-05-30]
  Nyckelord :Amning; amningsstöd; erfarenheter; familjecentrerad vård; neonatalvård; prematura spädbarn; sjuka nyfödda; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få en fungerande amning kan vara en utmaning för både mor och barn men när ett barn föds för tidigt eller sjukt behöver familjen ytterligare stöd då risken finns att barnet inte kommer kunna lära sig amma. Sjuksköterskans roll att ge amningsstöd har stor betydelse i dessa situationer. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av amningsstöd från hälso- och sjukvårdspersonal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Linda Axelsson; Moa Tronhage; [2023]
  Nyckelord :Breastfeeding; breastfeeding support; experiences; women; Amning; amningsstöd; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att amma sitt barn i minst sex månader efter födseln ses som mest fördelaktigt för barnets hälsa och även ur ett folkhälsoperspektiv. Ändå så är det inte många som faktiskt helammar efter sex månader. LÄS MER

 3. 3. Det är väl klart man ska amma, eller? : Förstföderskors erfarenheter av amning och amningsstöd - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jonsson; Anna West; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mammors upplevelser av amningsstöd inom primärvården : Litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aurora Carlsson Romero; Saija-Marisa Stenman; [2023]
  Nyckelord :Breastfeeding; Counceling; Experiences; Mathernal health services mothers; Primary care; Support; Amning; Amningsstöd; Barnhälsovård; Mammor; Primärvård; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: WHO rekommenderar att amning ska initieras till barnet under den första timmen efter födseln och helamning exklusivt under barnets första sexmånader. Därefter rekommenderas amning med tilläggskost i minst två år. Amning har flera positiva effekter på hälsan hos både mamman och barnet. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av vårdpersonalens amningsstöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martina Carlenfelt; Dishin Haciy; [2023]
  Nyckelord :Föräldrars upplevelser; Amningsstöd; Vårdpersonal.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstmjölk är väl dokumenterat som den bästa nutritionen i livets start. Sjunkande statistik redovisas gällande nyfödda som ammas och därför finns behov av att arbeta amningsfrämjande. Syfte: Denna studie syftar till att belysa föräldrars upplevelser av vårdpersonalens amningsstöd efter utskrivning från slutenvården. LÄS MER