Sökning: "amningssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet amningssvårigheter.

 1. 1. Mödrars upplevelse av barnhälsovårdssjuksköterskans amningsstöd

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Löfquist; Emilie Nerheden; [2020]
  Nyckelord :Amning; Amningsstöd; Amningssvårigheter; Barnhälsovårdssjuksköterska; Mödrars upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning är ur flera aspekter det bästa för både moder och barn, då bröstmjölken bidrar till barnets hälsoutveckling och amningen främjar anknytningen dem emellan. Därav finns det tydliga amningsrekommendationer, men trots detta ses en nedåtgående amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Att ge amningsstöd på barnavårdscentralen : En intervjustudie om distriktssköterskans erfarenhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Gunnarsson; Susanne Miller; [2019]
  Nyckelord :Breastfeeding; District Nurse; Support; Breastfeeding difficulties; Child Health Care; Amning; distriktssköterska; stöd; amningssvårigheter; barnhälsovård ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amningsfrekvensen sjunker trots att forskningen visar på fördelar med amning. Flertalet faktorer påverkar mammans val att amma. Distriktssköterskan på barnavårdscentralen ska stödja föräldrar i föräldraskapet för att gynna en allsidig utveckling för barnet. LÄS MER

 3. 3. Att öppna ett fönster in till framtiden : Barnmorskors upplevelser av amningssamtal med gravida kvinnor med amningsberättelsen som grund

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Miia Sousoulas; Rebecka Tano; [2019]
  Nyckelord :amning; amningsberättelse; amningssamtal; barnmorskor; kvinnohälsovård; min amningsberättelse ;

  Sammanfattning : Amning är ett existentiellt fenomen som påverkar moderns och barnets hälsa och välbefinnande. Barnmorskans kompetensområde omfattar sexuell- och reproduktiv hälsa och i detta ingår att kunna ge råd och stöd vid amning och amningssvårigheter. Barnmorskan har en viktig roll i etablerandet av amningen. LÄS MER

 4. 4. Att nära sitt barn : en litteraturöversikt över kvinnors upplevelser av, och inställningar till spädbarnsnutrition

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Klara Thapper; [2018]
  Nyckelord :Women; Expectations; Experiences; Guilt; Breastfeeding; Kvinnor; Förväntningar; Upplevelser; Skuld; Amning;

  Sammanfattning : Spädbarnsnutrition är en global och individuell angelägenhet med gemensamt framtagna rekommendationer utifrån omfattande forskning. Enligt rekommendationerna bör ett barn ammas exklusivt i sex månader och kompletterande till annan kost i ytterligare två år eller mer. LÄS MER

 5. 5. Mödrars erfarenhet av att föda upp sitt barn med modersmjölksersättning då de avslutat amningen på grund av amningssvårigheter - Ersättning ersätter inte allt

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Wird; Karin Sävinger; [2017-07-13]
  Nyckelord :barnhälsovård; flaskmatning; kvalitativ metod; modersmjölksersättning; mödrars hälsa;

  Sammanfattning : Abstract Background: Breastfeeding rate in Sweden has decreased since 2004. The decision not to breastfeed is sometimes chosen freely and sometimes forced due to complications. LÄS MER