Sökning: "amortization requirements"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden amortization requirements.

 1. 1. Föreningsskuldens påverkan på bostadsrättsföreningars värde - Finns det en optimal kapitalstruktur?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Lena Lidman; Klara Egerström; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Optimal Kapitalstruktur; Modigliani Miller; Mathematics and Statistics; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All tenant-owned apartments in Sweden are a part of a private housing cooperative, and the residents share a part of it. The cooperative housings economy is a part of the households’ economies, since residents indirectly are responsible for the cooperative housings’ debts. LÄS MER

 2. 2. Skuldkvotstak oc h dess påverkan på den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Milan Sofipour; [2018]
  Nyckelord :Debt-to-income limit; housing market; Skuldkvotstak; bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : I takt med de låga bolåneräntorna och de skenande bostadspriserna i Sverige har skuldsättningen och skuldkvoten i de svenska hushållen ökat markant de senaste åren. Då en högt skuldsatt befolkning utgör en risk vid en makroekonomisk störning har Finansinspektionen, i syfte för att bromsa denna utveckling, tagit fram finanspolitiska regleringar som belåningsgrad och amorteringskrav. LÄS MER

 3. 3. Kriskommunikation - Konsten att spela schack utan att se motståndarens pjäser : En kvalitativ fallstudie av Oscar Properties och Aros Bostad i samband med nyproduktionskrisen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mounes Zandi; Agnes Norberg; [2018]
  Nyckelord :Crisis Communication; Crisis Management; Oscar Properties; Aros Bostad; Expressiveness Quotient; Situational Crisis Communication Theory; Organizational legitimacy; Reputation Branding; Kriskommunikation; Crisis Management; Oscar Properties; Aros Bostad; Expressiveness Quotient; Situational Crisis Communication Theory; Organisatorisk legitimitet; Reputation Branding;

  Sammanfattning : Studien ämnar att undersöka hur Crisis Management kan användas vid utformning av kriskommunikation samt om det går att skilja kommunikation och kriskommunikation åt. I syfte att uppnå detta genomför studien en fallstudie av två svenska företag som är verksamma i fastighetsbranschen under nyproduktionskrisen 2018 (Oscar Properties och Aros Bostad). LÄS MER

 4. 4. Amorteringskravet - minskad skuldsättning eller högre trösklar för förstagångsköpare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tim Falk; Alexander Piauger; [2017-06-26]
  Nyckelord :Amortization requirement; apartment; monthly fee; regression analysis; uncontrolled before-after;

  Sammanfattning : This thesis examines the effect of the amorteringskrav, which is an amortization requirement, on the price of apartments in Gothenburg. More precisely, the purpose is to investigate whether the importance of the monthly fee has changed due to the introduction of the amortization requirement. LÄS MER

 5. 5. Effekter på bostadsmarknaden av stabiliseringspolitiska åtgärder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Kapitalvinstskatt; Skuldkvotstak; Amorteringskrav; Ränteavdrag; Bostadsmarknad; Home mortgage interest deduction; Amortization requirement; Debt-to-income ratio limit; Capital gains tax; Property tax; Housing market; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A current topic in Swedish politics is the increasing household debt, particularly in the metropolitan areas. The Swedish Central Bank and the Financial Supervisory Authority have made proposals for several policies, to inhibit a continued growth of the household debt. LÄS MER