Sökning: "amra"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet amra.

 1. 1. När man möter olikheterna, det är då man utvecklas : En kvalitativ studie om förskollärarnas beskrivningar av ett interkulturellt förhållningssätt i förskoleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Amra Fejza; Javeria Nauman; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Deep learning-based segmentation of anatomical structures in MR images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för medicinsk teknik

  Författare :Rasmus Ledberg; [2023]
  Nyckelord :MRI; deep learning; segmentation;

  Sammanfattning : Magnetic resonance imaging (MRI) is a powerful imaging tool for diagnostics, which AMRA uses to segment and quantify certain anatomical regions. This thesis investigate the possibilities of using deep learning for the particular task of AMRAs segmentation, both for ordinary regions (fat and muscle regions) and injured muscles. LÄS MER

 3. 3. Förändringsledning som ett kontinuerligt fenomen : En kvalitativ studie om hur anställda på en svensk storbank upplever och förstår förändring och förändringsledning till följd av digitalisering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Amra Turanovic; Anton Johansson; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; change management; sensemaking; understanding and experience; Digitalisering; förändringsledning; meningsskapande; förståelse och upplevelse;

  Sammanfattning : Förändringstrycket inom den svenska banksektorn har ökat, sedan informationsteknologins intåg på 70-talet. Traditionella arbetssätt utmanas genom nya krav och förväntningar från kunder och omvärlden, vilket indikerar att kontinuerliga förändringar hänförliga till digitalisering är nödvändigt för fortsatt konkurrenskraft och överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Dyskalkyli : En litteraturstudie om yngre elevers specifika matematiksvårigheter och vilka insatser som kan vara effektiva för dessa elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Amra Custovic; Alice Nasri; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Skräckblandad förtjusning" : True crime:s påverkan på rädsla att utsättas för våldsbrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Vladyslava Nguen; Amra Balija; Alma Lindeberg; [2023]
  Nyckelord :Fear of crime; fear of victimization; true crime; violent crime; young women; Fear of crime; rädsla för brott; true crime; unga kvinnor; våldsbrott;

  Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att undersöka hur unga kvinnor resonerar kringvarför de konsumerar true crime samt på vilka sätt de beskriver att konsumtionenpåverkar deras rädsla att utsättas för våldsbrott. Uppsatsen syftar även till attundersöka hur unga kvinnor framställer kopplingen mellan kvinnorssocialiseringsprocess och deras rädsla att utsättas för våldsbrott, i relation tillderas konsumtion av true crime. LÄS MER