Sökning: "analgesi"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet analgesi.

 1. 1. Patientkontrollerad analgesi (PCA): ett personcentrerat förhållningssätt

  Magister-uppsats,

  Författare :Odyssefs Botsis; Simon Ström; [2021-08-13]
  Nyckelord :Delaktighet; ersoncentrerad vård; postoperativ smärtlindring; trådlös övervakning; patientkontrollerad analgesi;

  Sammanfattning : Background: Analgesia is something nurse anesthetists tackle daily. Different approaches to address the problem exist: the concept of an Acute Pain Service team, multimodal analgesia and patient-controlled analgesia (PCA). LÄS MER

 2. 2. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2021]
  Nyckelord :cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Sammanfattning : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. LÄS MER

 3. 3. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 4. 4. Metamizols analgetiska effekt hos hund med abdominell smärta

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Teimert; [2020]
  Nyckelord :hund; smärta; NSAID; akut; metamizol; analgesi; Vetalgin; dipyron;

  Sammanfattning : För att smärtlindra djur krävs kunskap om smärtfysiologi, analgetiska preparat och smärtbe-dömning. Smärta är subjektivt, flerdimensionellt och påverkas av tidigare upplevelser. Enligt djurskyddslagen skall djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Terapeutisk användbarhet av placebo som analgesi : En översiktlig litteraturstudie av placebo som terapeutisk behandling av smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Jennifer Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER