Sökning: "analgesics"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet analgesics.

 1. 1. Opioid-Free Anesthesia and the Nurse Anesthetist. Experiences in Sweden and the United States.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Pihlblad; Daniel Verbeeck; [2019-06-20]
  Nyckelord :Opioid-free anesthesia; OFA; General anesthesia; Non-opioid analgesics; Nurse anesthetist; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioidberoende och överdosrelaterade dödsfall är ett växande problem i bådeSverige och USA. Opioider har haft en viktig roll inom anestesin sedan 1960-talet, menorsakar flera negativa effekter som kan leda till lidande för patienten och ökade vårdkostnaderför samhället. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder till patienter med akut smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Gustafsson; Christina Ödegård; [2019]
  Nyckelord :acute pain; complementary therapies; pain relief; hospital; cryotherapy; akut smärta; komplementär och alternativ medicin; smärtlindring; sjukhus; kryoterapi;

  Sammanfattning : Background: Acute pain is a globally occurring reason for inpatient suffering and the most common treatment is different forms of analgesics prescribed by doctors. The aim of this study is to identify effects of various non-pharmacological pain relief methods the registered nurse can offer patients with acute pain. LÄS MER

 3. 3. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Engerström; [2018]
  Nyckelord :immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Sammanfattning : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. LÄS MER

 4. 4. Hur effektiv och säker är sativex jämfört med gabapentin som tillägg till opioider vid cancerrelaterad neuropatisk smärta?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hoda Farhang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Pain is one of the most prominent and disturbing symptoms reported by cancer patients. Appropriate pain relief is obtainable in more than 75 % of the patients with optimized analgesic treatment. Opioids and non-opioids are being utilized in cancer pain treatment and analgesics are used to improve the effectiveness of opioids. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Katarina Simonsson; Karin Bergman; [2018]
  Nyckelord :Experience; pain assessment; pain relief; postoperative pain; suffering; lidande; postoperativ smärta; smärtbedömning; smärtlindring; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta uppkommer efter operation. En obehandlad akut smärta kan utvecklas till långvarig smärta och detta är den vanligaste orsaken till att patienter söker läkarvård. Sjuksköterskans ansvar är att lindra, bedöma och skatta smärta hos patienter. LÄS MER