Sökning: "analgesics"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet analgesics.

 1. 1. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 2. 2. Prehospital pain management of traumatically injured adult patients

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Stig Benström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title Prehospital pain management of traumatically injured adult patients Authors Benström S Institute Uppsala University, Uppsala, Sweden Background and objective Traumatic injuries are a major cause behind moderate and severe pain in a prehospital setting. Therefore, the aim of this study is to evaluate prehospital use of analgesics among adult traumatically injured patients treated within Tartu Ambulance Foundation by analysing how ambulance personnel evaluates and treats pain. LÄS MER

 3. 3. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och dokumentera smärta hos sederade eller sövda icke-verbala patienter : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Samantha Liljegren; Stina Wessling; [2020]
  Nyckelord :documentation; intensive care nurse; nurse anesthetist; nonverbal; pain assessment; anestesisjuksköterska; dokumentation; icke-verbal; intensivvårdssjuksköterska; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärtbedömningar är ett vanligt förekommande moment i anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors dagliga arbete. Tidigare forskning visar att det finns okunskap om att sederade patienter inte behöver smärtbedömas, trots att annan forskning visar att patienter kan uppleva smärta under sedering eller sövning. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser och erfarenheter av akupunktur som behandling av fysisk smärta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Eriksson; Ylva-Li Gunnerholm; [2020]
  Nyckelord :Acupuncture; Analgesia; Experience; Pain; Patient; Akupunktur; Patient; Smärta; Smärtlindring; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är en subjektiv upplevelse och innebär lidande i flera dimensioner för personen som är drabbad. Att lindra lidande ingår i sjuksköterskans huvuduppgifter. Smärta kan både uppstå och hämmas genom flera olika mekanismer i kroppen. LÄS MER

 5. 5. Opioid-Free Anesthesia and the Nurse Anesthetist. Experiences in Sweden and the United States.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Pihlblad; Daniel Verbeeck; [2019-06-20]
  Nyckelord :Opioid-free anesthesia; OFA; General anesthesia; Non-opioid analgesics; Nurse anesthetist; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioidberoende och överdosrelaterade dödsfall är ett växande problem i bådeSverige och USA. Opioider har haft en viktig roll inom anestesin sedan 1960-talet, menorsakar flera negativa effekter som kan leda till lidande för patienten och ökade vårdkostnaderför samhället. LÄS MER