Sökning: "analoga medier"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden analoga medier.

 1. 1. Interaktivt Innehåll och Konvergenskultur : En diskursiv fallstudie av Black Mirror: Bandersnatch

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Ruth Tunney; [2019]
  Nyckelord :Convergence culture; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interactive film; Streaming; Konvergenskultur; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interaktiv film; Streaming;

  Sammanfattning : As illustrated by the Netflix special Bandersnatch as a cultural phenomenon, the purpose of this study was to analyze how "new" storytelling forms exist in today's convergence culture. This was done by a discursive case study about TV-critics' reception of Bandersnatch, along with smaller comparative discourses covering both relatively traditional film and TV organizations within the media industry, as well as an online forum. LÄS MER

 2. 2. Familjefotografier i den digitala tidsåldern: En kvalitativ studie om delning och arkivering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Larsson; [2019]
  Nyckelord :fotografi; photography; familjefotografi; family photography; fotoalbum; photo albums; familjealbum; analogt fotografi; digitalt fotografi; analouge photography; digital photography; home mode communication; Kodak culture; remediation; immediacy; hypermediacy; sociala medier; social medias; delning; arkivering; sharing; archive; mediehistoria; media history;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kvinnor i åldrarna 52–66 och deras förhållningssätt till sina egna arkiverings- och delningspraktiker av familjefotografier, med utgångspunkt i skiftet från analogt- till digitalt foto och dagens fotografiska praktiker med mobilkameran som verktyg. Genom sex kvalitativa intervjuer och teorierna hemmaformad kommunikation, Kodak-kultur, remediering, transparent media och hypermedia blev det möjligt att rama in respondenternas fotografiska praktiker. LÄS MER

 3. 3. "Det analoga systemet för den digitala tidsåldern" : en etnografisk studie av bullet journals på Instagram

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ina Rehnholm; Merve Karpuz; [2019]
  Nyckelord :Bullet Journal; Instagram; community; netnografi; självdiskrepansteorin; Henry Jenkins; David Gauntlett; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en netnografisk studie över bullet journal-metoden och instagramanvändare som brukar denna genomförts. Syftet var att undersöka vilka funktioner som anteckningsblocken fyller för användarna, hur bullet journal-relaterade instagramkonton används samt vad det är som driver människor att publicera bilder på sina bullet journals på Instagram och vad som händer i detta gränsland mellan analoga och digitala medier. LÄS MER

 4. 4. "Det behöver inte vara tråkigt" : En studie om myndigheters språk på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felicia Kaiser; [2017]
  Nyckelord :Stilistik; Språk; Informationsdesign; Textdesign; Organisationskommunikation; Riktlinjer; Myndighetsspråk; LinkedIn; Sociala medier;

  Sammanfattning : LinkedIn är ett socialt medie och nätverk där användarna har direktkommunikation med varandra. LinkedIn används för att skapa arbetsrelationer, dialog och professionella kontaktnät. Det är inte ovanligt att företag, myndigheter eller kommuner har profiler på LinkedIn. LÄS MER

 5. 5. April, april! En studie om källkritik i digitala och analoga medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Matilda Ulming; Linnea Johansson; [2017]
  Nyckelord :source; source criticism; social media; digital media; analogue media; digital habit; news-value; källor; källkritik; sociala medier; digitala medier; analoga medier; digital vana; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien har varit att ta reda på vad det finns för skillnad på källkritiken hos två olika åldersgrupper, samt undersöka hur man värderar nyheter i digitala och analoga medier. Metod – Studiens ansats har varit kvalitativ, där metoderna intervju och deltagande observation har använts för datainsamlingen. LÄS MER