Sökning: "analogi"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet analogi.

 1. 1. Analogiskt tänkande för elektriska kretsar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Andreas Ringstam; [2019]
  Nyckelord :Analogi; Transduktion; Analogiskt tänkande;

  Sammanfattning : Physics makes use of analogies to explain new phenomena using our understanding of more familiar phenomena. This thesis studies how pairs of university students reason when they encounter problems in physics that require explicit analogical reasoning. LÄS MER

 2. 2. Initiating an Internet of Things Ecosystem inPractice : A qualitative study carried out at IBM Sweden

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Josephine Astner; [2018]
  Nyckelord :IoT Ecosystem; Business ecosystem; Internet of Things; Digitalization; IoT Ekosystem; A↵¨arsekosystem; Internet of Things; Digitalisering;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) concludes a network of physical objects equipped withdigital technologies to interact with people and other objects. IoT brings challenges,one way for organisations to address these challenges is by business ecosystems accordingto the analogy of natures ecosystem. LÄS MER

 3. 3. Ordflödesförmåga och analogiskt resonerande hos barn med cochleaimplantat i jämförelse med normalhörande barn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Malin Gärskog; Ingrid Hedström; [2018]
  Nyckelord :Cochlear implants; hearing impairment; deafness; phonological word fluency; semantic word fluency; visual analogical reasoning; verbal analogical reasoning; Cochleaimplantat; hörselnedsättning; dövhet; fonologiskt ordflöde; semantiskt ordflöde; visuellt analogiskt resonerande; verbalt analogiskt resonerande;

  Sammanfattning : Ett fåtal tidigare studier har visat att barn med cochleaimplantat (CI) har sämre förmåga till såväl ordflöde som verbalt analogiskt resonerande jämfört med normalhörande barn. Det finns ett förhållande mellan språk och analogiskt resonerande, men förhållandet mellan ordflödesförmåga och förmågan till analogiskt resonerande har inte undersökts tidigare för varken barn med CI eller normalhörande barn, vilket motiverar föreliggande studie. LÄS MER

 4. 4. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER

 5. 5. Making ATLAS Data from CERN Accessible to the General Public : The Development and Evaluation of a Learning Resource in Experimental Particle Physics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Svea Ekelin; Louise Hagesjö; [2017]
  Nyckelord :CERN; ATLAS Outreach; ATLAS Open Data; Analogy; Variation Theory; Cognitive Load Theory; Experimental Particle Physics; Histogram Analyzer; Learning Resource; Curiosity; General Public; Website; CERN; ATLAS Outreach; ATLAS Open Data; Analogi; Variationsteori; Kognitiv Belastningsteori; Experimentell Partikelfysik; Histogramanalys; Laromedel; Nyfikenhet; Allmanheten; Webbsida;

  Sammanfattning : In 2016, the ATLAS experiment at CERN released data from 100 trillion proton-proton collisions to the general public. In connection to this release the ATLAS Outreach group has developed several tools for visualizing and analyzing the data, one of which is a Histogram analyzer. LÄS MER