Sökning: "analys GIS"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden analys GIS.

 1. 1. Grätzltransformation - Implementing the Superblock 2.0

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Katharina Deisting; [2022]
  Nyckelord :Superblock HumanScale Transformation TacticalUrbanism Climateadaptation ; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) report published in 2021 shows that global warming and its consequences progress at a rapid rate. (Masson-Delmotte, V. et al. 2021, p. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av tillgänglighetsanpassning i tågstationsområden för rörelsehindrade : Analys över Marma, Älvkarleby och Skutskär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :William Jonsson; Pontus Littmar; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; Reduced mobility; Train station area; GIS; Estimation; Tillgänglighet; Rörelsehindrade; Tågstationsområden; GIS; Bedömning;

  Sammanfattning : Ett område kan skapa en större tillväxtpotential för samhällets olika aktiviteter genom tillgängliga transportsystem. I arbetet med att tillgänglighetsanpassa transportsystemen är tågstationsområden en viktig faktor. LÄS MER

 3. 3. Multikriterie-analys med hjälp av medborgardialog : En studie för lokalisering av havsbaserad vindkraftpark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anton Engström; Marcus Kallio; [2022]
  Nyckelord :GIS; multicriteria analysis; communicative planning; offshore wind power; rank sum weights; GIS; multikriterie-analys; kommunikativ planering; havsbaserad vindkraft; rank sum weights; medborgardialog;

  Sammanfattning : Rådande situation med klimatförändringar och oroligheter i Europa kräver åtgärder för att kunna skifta från fossila bränslen och energikällor till mer hållbara alternativ. Elförbrukningen väntas öka signifikant i Sverige och ett alternativ för att tillgodose hållbar energi och klimatmål är utvecklingen av vindkraft. LÄS MER

 4. 4. Brukningshistorik i Jämtlands kalkbarrskogar : En studie baserad på GIS-analys av kartor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Nora Johansson Schleu; [2022]
  Nyckelord :Calcareous Coniferous Forests; Historical land use; Grazed forests; GIS study; Land protections; Kalkbarrskogar; Brukningshistorik; Skogsbete; GIS-studie; Områdesskydd;

  Sammanfattning : Kalkbarrskogar är en sällsynt och artrik skogstyp i Sverige. Stora arealer finns i Jämtland. Skogstypen kalkbarrskog är prioriterade för områdesskydd och det finns därför ett behov att undersöka den. Studien genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland. LÄS MER

 5. 5. Digitala planeringsverktyg för tillgänglighetsanalys : Orsaker till implementeringsluckan mellan forskning ochsamhällsplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Chester Quaresmini Köhler; Dexter Maric Larsson; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; space syntax; place syntax; public transport; planning tools; Tillgänglighet; space syntax; place syntax; kollektivtrafik; planeringsverktyg;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har varit en drivkraft för planerare att effektivt använda geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för att förstå tillgång och närhet till stadens målpunkter. Samtidigt har forskare uppmärksammat en implementeringslucka mellan forskare, utvecklare och slutanvändare inom digitala planeringsverktyg. LÄS MER