Sökning: "analys aftonbladet svenska dagbladet"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden analys aftonbladet svenska dagbladet.

 1. 1. “Därför ska du klicka här” En kvantitativ analys av pushnotisers innehåll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Andersson; Emma Johansson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Push notifications; news application; digitalization; news selection; commercialization; news media; public service; commercial media;

  Sammanfattning : Abstract Title: This is why you should click here Authors: Linnea Andersson and Emma Johansson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Emil Östlund The aim of this thesis is to investigate what characterizes the content of push notifications. More specifically, the study examines what defines push notifications, the tone of the notifications, and how the content differs between public service and commercial media. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 3. 3. Konflikten om marken : En kvantitativ och kvalitativ analys av nyhetsbevakningen kring gruvdriften i Kiruna mellan 2020-2023

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Eja Andersson; [2023]
  Nyckelord :Samer; postkolonial teori; gruvindustrin; minerallag; rennäring;

  Sammanfattning : I Kiruna möts två riksintressen på markerna: Minerallagen och Rennäringslagen. Denna studie undersöker hur Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren har beskrivit gruvindustrin i Kiruna under de senaste tre åren. LÄS MER

 4. 4. Killen vid grillen & den erfarna ministern - En analys av Nyamko Sabuni och Johan Pehrsons mediegestaltning under deras 3 första månader som partiledare för Liberalerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonatan Hjalmarsson; Gustaf Elofsson; [2023]
  Nyckelord :Johan Pehrson; Nyamko Sabuni; Liberalerna; innehållsanalys; gestaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this candidate essay is to investigate whether there are any differences in how female and male party leaders are portrayed in news articles. To establish a reasonable level of abstraction, the essay has focused on Nyamko Sabuni and Johan Pehrson as the two party leaders under investigation. LÄS MER

 5. 5. Sörjbar eller inte? : En jämförande diskursteoretisk analys av hur syriska respektive ukrainska flyktingar framställs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johansson; Viktoria Nilsson; [2023]
  Nyckelord :refugee; refugees; Ukraine; Syria; swedish media; discourse; social work; flykting; flyktingar; Ukraina; Syrien; svensk media; diskurs; socialt arbete;

  Sammanfattning : In 2015, tens of thousands of Syrians fled to Sweden to escape the civil war that was raging in Syria. In the media, grief was spread, partly when small children drowned during their journey across the Mediterranean, partly fear of terrorists and the burden on Sweden. Laws were changed, borders were controlled and fences were built. LÄS MER