Sökning: "analys arbeten"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden analys arbeten.

 1. 1. Villkor för kommunikation under covid-19 : En sociologisk studie om chefer och ledares villkor för kommunikation under covid-19

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; pandemi; kommunikation; chef; ledare;

  Sammanfattning : Covid-19 påskyndade den digitala utvecklingen, något som tog med sig utmaningar i arbetslivet där kvalitet på kommunikation fick ett större behov (Connley, Hess, och Liu, 2020). Chefer och ledare inom organisationer fick en instrumental roll i utvecklingen, där kommunikationen blev viktigare och svårare (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). LÄS MER

 2. 2. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder i entreprenadtvister - En analys av civilprocessuella säkerhetsåtgärder som ett medel för att säkerställa entreprenadens framdrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Persson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; avtalsrätt; civilprocessuella säkerhetsåtgärder; entreprenadtvist; NJA 2018 s. 189; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a risk that a contractor discontinues or plans to discontinue the work during construction. Potential court proceedings regarding the performance of the construction contract could be time-consuming and delay the whole project. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av en generisk databas för trafikdata : En analys av olycksbilden kring trafikplatser

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Johan Bexhorn; Ninnie Tägtström; [2021]
  Nyckelord :Database; Interchange; Traffic accident; Accident statistics; QGIS; NVDB; R; Databas; Trafikplats; Trafikolycka; Olycksstatistik; QGIS; NVDB; R;

  Sammanfattning : Vid analyser och undersökningar av trafikrelaterade ämnen måste användaren själv lokalisera relevant och aktuell data. Det finns inte heller några garantier på att all nödvändig information går att kombinera på efterfrågat sätt. LÄS MER

 4. 4. Synthesis of Annotations for Partially Automated Deductive Verification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Skantz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We investigate the possibility of inferring annotations from source code to enable a partially automated process of deductive verification within the scope of embedded systems code. Specifically, we design a plugin for the verification framework Frama-C, that synthesizes function contracts including every precondition necessary to later prove functional software specifications. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsundersökning och jämförelse av Laserdata NH och Laserdata Skog : Olika terrängtypers inverkan på punktmolnets återgivning av markytan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Henrik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :laserdata; LiDAR; airborne laser scanning; height uncertainty; terrain types; laserdata; LiDAR; flygburen laserskanning; höjdosäkerhet; terrängtyper;

  Sammanfattning : Flygburen laserskanning är en effektiv metod för insamling av höjddata över stora områden och används därför frekvent som underlag till digitala höjdmodeller, både på nationell och regional nivå (Wehr & Lohr 1999). Fördelen med insamlingsmetoden är att de utsända laserpulserna reflekteras på både markytan och objekten ovan mark, exempelvis vegetation, byggnader och liknande. LÄS MER