Sökning: "analys av Dagens Nyheter"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden analys av Dagens Nyheter.

 1. 1. Diskursiva konstruktioner av tiggeri och tiggare En kritisk diskursanalys av politiska ledartexter publicerade i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Borg; Anneli Bergman; [2021-06-08]
  Nyckelord :tiggeri; tiggare; kritisk diskursanalys; fattigdom; politiska ledare;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöktes vilka diskurser om tiggeri och “tiggare” som framkom i tre dagstidningars ledartexter under tidsperioderna 1998-2000 samt 2013-2015. Dagstidningarna som valdes ut var Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Aftonbladet då dessa tre har olika politiska inriktningar. LÄS MER

 2. 2. Vilka var vi som grävde guld i USA? : Om banal nationalism under fotbolls-VM 1994

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Per Börjegren; [2021]
  Nyckelord :Sweden; 20th century; banal nationalism; World Cup; football; national discourse; national community; history teacher; Sverige; 1900-tal; banal nationalism; fotbolls-VM; nationell diskurs; nationell gemenskap; historielärare;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att studera uttryck för banal nationalism i svenska dagstidningar under världsmästerskapen i fotboll för herrar i USA 1994. Dels för att vidga begreppet nationalism, dels bidra med exempel på hur den kan synliggöras i vardagliga sammanhang och därigenom riskerar reproducera nationella föreställningar. LÄS MER

 3. 3. Hur beskrivs religiösa respektive politiska terrorgrupper i massmedia? - En jämförelse mellan PKK-kurdistan och IS

  L1-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Stina Wisell; [2021]
  Nyckelord :Terrorism; Media; IS; PKK; terrorism motiv; framing-theory; terrororganisation; islamiska staten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har en väldigt central roll i hur befolkningen uppfattar olika händelser i omvärlden. Terrorism är baserad på rädsla och oförutsägbarhe​t. Detta skapar en nyfikenhet och fascination om hur dessa grupper fungerar. Denna studie innehåller en komparativ analys mellan hur media beskriver terrororganisationerna IS och PKK. LÄS MER

 4. 4. När politikerna själva har ordet: en kvalitativ studie av retoriken i Miljöpartiets videobloggar direkt från Bryssel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Fregert; Therese Hermelin; [2021]
  Nyckelord :Political Communication; Journalism; Members of the European Parliament MEP ; Rhetorical Analysis; Disintermediation; Political Agitation; Politisk kommunikation; Journalistik; Europaparlamentariker; Retorisk analys; Politisk agitation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the politicians have the floor This study examines what happens when political communication is shifted from the traditional news media to the political organization itself, and thus is no longer dependent on journalists and gatekeepers. As well as whether a political organization, through its YouTube channel, can in fact claim to be equivalent to traditional journalism. LÄS MER

 5. 5. ”Svenskhatet i Finland gör att jag inte vill åka till mitt gamla hemland” – En komparativ analys av hur narrativet om svenskhatet i Finland under Covid-19, dementeras eller reproduceras i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Sandra Sonntag; [2021]
  Nyckelord :Svenskhat; Finland; Covid-19; Föreställningar om den Andre; Komparativ analys; medieanalys; Europastudier; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : A comparative analysis of three opinion-based texts from Hufvudstadsbladet and three from Dagens Nyheter. The primary purpose of the thesis is to study how the narrative about hatred of Swedes in Finland, during the Covid-19 pandemic, is either deconstructed or reproduced in the two newspapers, as well as distinguish the differences and similarities between them. LÄS MER