Sökning: "analys av affärsidé"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden analys av affärsidé.

 1. 1. Verksamhetsstyrning i Mälardalens Studentkår : Benchmarking utförd med studentkårer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Karlsson; AnnaCéline Vinje; Anna Folkesson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit organizations; strategy; legitimacy; business management; Ideella föreningar; strategi; legitimitet; verksamhetsstyrning; mål;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Hur bör Mälardalens Studentkår forma sin verksamhetsstyrning så att de lyckas nå verksamhetens mål? Hur ska Mälardalens Studentkår erhålla en högre legitimitet på sitt lärosäte och på så sätt värva fler medlemmar? Syfte:                        Syftet med studien är att bidra med insikt om Mälardalens Studentkårs resursutnyttjande, genom att utveckla organisationens verksamhetsstyrning, som i sin tur kan leda till en högre legitimitet. Metod:                     Studien inriktar sig på en kvalitativ fallstudiemetod. LÄS MER

 2. 2. Arbetsbrist i bemanningsföretag - En arbetsrättslig analys av begreppet arbetsbrist och dess medföljande skyldigheter i förhållande till bemanningsbranschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Frida Naesh; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetsbrist; bemanningsföretag; bemanningsbranschen; uthyrning av arbetskraft; omplaceringsskyldighet; turordning; företrädesrätt till återanställning; labour law; redundancy; temporary work agency staffing agency; staffing industry; obligation to redeploy; order of termination; priority for re-employment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar begreppet arbetsbrist i bemanningsföretag. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs det saklig grund i form av antingen arbetsbrist eller personliga skäl. LÄS MER

 3. 3. Analys av länkarm till transportcykel

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ehab Abdelmajid; Mohammad Abouelkhair; [2020]
  Nyckelord :Maskinteknik; ANALYS AV EN LÄNKARM;

  Sammanfattning : Det här arbetet har utförts på Starke Cycles och dess syfte är att analysera länkarmen till MacPhersons hjulupphängningssystem för deras nya prototyp av transportcykel. För att analysera länkarmen delas arbetet in i olika delmoment. LÄS MER

 4. 4. Konceptstudie av variabel excentervikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Joel Zelin; [2017]
  Nyckelord :Markvibrator; Excentervikt; Variabel excentervikt; Roterande obalans.;

  Sammanfattning : Markvibratorer används för att packa ihop marken och stabilisera underlaget för att öka dess bärighet vid byggnationer av till exempel vägar eller hus. Företaget Steelwrist har som affärside att tillverka tillbehör som effektiviserar användandet av grävmaskiner. I deras produktprogram ingår en maskinburen markvibrator. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av cirkulär ekonomi påmobiltelefoner genom återtillverkning : – En studie på produktdesignens roll

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Meliha Sölen; Johan Arekrans; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningVärldspopulationen ökar samtidigt som teknisk utveckling och konsumtion driver tillverkandeföretag till att förbruka mer av planetens begränsade resurser. Elektroniskt avfall är denavfallsström som ökar kraftigast och det primära ansvaret att hantera problemet tilldelas idagmyndigheter. LÄS MER