Sökning: "analys av annons"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden analys av annons.

 1. 1. Individanpassad marknadsföring i online-modebranschen - en balansakt mellan lojalitet, integritet och relationsbyggande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Viitanen; Anna Rosenberg; Elin Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :Personalized marketing; Loyalty; Integrity; Customer Relationship Management; A balancing act; Relevance; Timing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska konsumentens uppfattning av online-modeföretags individanpassade marknadsföring. Konsumentens uppfattning syftar till att ge perspektiv på utformningen av den individanpassade marknadsföringen samt hur den skall förhållas i en balansakt mellan lojalitet, integritet och relationsbyggande. LÄS MER

 2. 2. "Kära köttbit, hoppas du förstår": en hermeneutisk analys av publikkonstruktion och trovärdighet i grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Linda Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Retorik; second persona; third persona; the people; publik; ethos; grön marknadsföring.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöks hur publiken konstrueras och positioneras vid grön marknadsföring och hur detta påverkar ett varumärkes trovärdighet. De två objekt som studeras är Oatlys annons Mjölklobbyn vs Oatly – the final countdown samt Coops reklamfilm Kära köttbit. LÄS MER

 3. 3. Visuella och språkliga resurser för relationsbyggande i reklam : En multimodal analys av träningsannonsers komposition

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Johanna Åkerström; [2017]
  Nyckelord :Multimodal; annons; komposition; SFG; tilltal; träning;

  Sammanfattning : Annonser och reklam är en stor del av vår vardag, reklamen har blivit en del av kulturen. Metoderna för att övertyga läsaren blir mer avancerade för varje sekund. I denna uppsats har jag analyserat annonser som publicerats i två olika träningstidningar, en för kvinnor och en för män. LÄS MER

 4. 4. En (o)nyttig uppsats : en retorisk studie om svenska McDonalds apologia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Emma Einarsson; [2016]
  Nyckelord :McDonalds; retorik; Super Size Me; reklam; hermeneutik; neo-aristotelisk analys; apologia; Benoit; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån perspektivet att dokumentären Super Size Me är potentiellt ethosskadande, undersöka hur McDonalds har förhållit sig till detta genom deras reklamfilmer och en annons, och se ifall dessa kan ses som en apologia. Studien har även som syfte att undersöka vad människor som Morgan Spurlocks granskningar och anklagelser av multinationella företag kan bidra med. LÄS MER

 5. 5. Med rätt teknik– en studie av ingenjörers inställning till rekrytering via sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Siri Jagstedt; [2013-02-12]
  Nyckelord :Sociala medier; Rekrytering; Självpresentation; Behov; Ingenjörer; Exklusivitet; Kontaktnät; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Titel: Med rätt teknik– en studie av ingenjörers inställning till rekrytering via sociala medierFörfattare: Siri JagstedtUppdragsgivare: PS PartnerHandledare: Malin SveningssonKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500Termin: HT-12Antal ord/sidor: 20 000 ord / 50 sidor exklusive bilagaSyfte: Syftet är att undersöka hur ingenjörer ser på arbete och rekrytering i relation till sociala medier.Metod: Kvalitativa, semi-strukturerade samtalsintervjuerMaterial: Analys av åtta samtalsintervjuer med ingenjörer och ingenjörsstudenter med olika utbildningsinriktning. LÄS MER