Sökning: "analys av arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden analys av arbetsplats.

 1. 1. Socionomers erfarenheter om stress i arbetet : En kvalitativ studie om behandlares stressupplevelser i öppenvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabell Ladegren; Moa Nejderyd; [2021]
  Nyckelord :Öppenvård; Socionom; Arbetsrelaterad stress; Pandemi;

  Sammanfattning : Som socionomstudent har man många gånger fått höra att yrken inom socialt arbete kan vara stressfulla. Detta väckte ett intresse att fördjupa sig om hur det kan se ut på en arbetsplats inom ett visst yrke, och se hur stress kan påverka ens arbete i och med att man arbetar med människor. LÄS MER

 2. 2. Möte i pyjamas och fika framför kameran : En kvalitativ studie om organisationskultur i virtuella arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Engholm; Amanda Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; Virtual workplace; Organizational change; Covid-19; Leadership; Organizational development; Organisationskultur; Virtuell arbetsplats; Organisationsförändring; Covid-19; Ledarskap; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : Förändring är någonting som verksamheter kontinuerligt behöver anamma för att hålla sig flytande. I början av året 2020 drabbades världen av en pandemi, som skakade om samhället på ett helt nytt sätt. LÄS MER

 3. 3. Magnetresonanstomografiundersökningar av patienter med hjärtimplantat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carina Ngoc Mach; Doreenda Braco; [2021]
  Nyckelord :Hjärtimplantat; Magnetresonans; Pacemaker; Implantable Cardioverter Defibrillator; MR-säkerhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Förekomsten av hjärtimplanterade enheter under de senaste decennierna har varit en kontraindikation för magnetresonanstomografi (MR). Indikationerna för MR har utvecklat de senaste åren och MR-undersökningar på patienter med hjärtimplantat anses säkra när de utförs under noggrann övervakning och med lämpliga protokoll. LÄS MER

 4. 4. Skolutvecklingens olika betydelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Lundén; [2021]
  Nyckelord :kollegialt lärande; skolutveckling; specialpedagog; specialpedagogik; systemteori;

  Sammanfattning : Abstract Lundén, Annika (2021). Skolutvecklingens olika betydelser. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. Syfte och frågeställning Syftet med aktuell studie är att undersöka vad begreppet skolutveckling innebär för olika professioner. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av fysiskt och psykiskt våld på akutmottagningar : En kvantitativ studie om förekomsten av våld bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på akutmottagningar i Mellansverige

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Catarina Meriläinen; [2021]
  Nyckelord :Workplace violence; Occupational health; Violence in healthcare; Arbetsplatsvåld; Arbetshälsa; Våld inom vården; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Problemformulering: En stor andel av all vårdpersonal har utsatts för psykiskt eller fysiskt våld under sina arbetsliv och akutmottagningar är en av miljöerna där arbetsplatsvåldet är ett utbrett arbetsmiljöproblem. Tidigare studier lyfter att forskning behövs på lokal nivå i syfte att få en ökad förståelse för anledningen till våldet samt för att kunna utveckla ett preventivt arbete anpassat efter de lokala behoven. LÄS MER