Sökning: "analys av barnbok"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden analys av barnbok.

 1. 1. ”Den goda barnboken” - En studie om pedagogers föreställningar om vad en god barnbok är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlotte Olofsson; Linda Holst; [2020]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; barnlitteratur; diskursanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka diskursen pedagogers föreställningar om vad som är en god barnbok inom förskolans verksamheter. Metoden som använts är en kvalitativ och ostrukturerad intervjuform. Vi väljer att använda oss av en diskursanalytisk ansats både som teori och analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Den undervisande barnboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Gradinaj; Sofie Persson; [2019]
  Nyckelord :Barnbok; Högläsning; Litearcy; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur barnboken kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolan. Vi vill veta hur verksam personal inom förskolan väljer att använda sig av barnböcker, hur de väljer bok och hur de väljer att därefter arbeta vidare med bokens innehåll. LÄS MER

 3. 3. Flykten från barndomen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Melina Guzmán; [2016]
  Nyckelord :Barnbok; Barndom; Barndomssociologi; Förskola; Innehållsanalys; Tidsepok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att med innehållsanalys undersöka hur barndomen i barnböcker genom olika tidsepoker med olika författare skrivits fram. I sökandet av tidigare gjorda studier kring ämnet fann jag undersökningar med liknande fokus, nämligen ett fokus på barndom. LÄS MER

 4. 4. Virvla och piraterna : ett verktyg för pedagoger i arbetet med barn i koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elina Huotari; Eriksson Nathalie; [2014]
  Nyckelord :specialpedagogik; självkänsla; identitetsutveckling; barnbok; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår rapport är att undersöka barnlitteraturen som ett specialpedagogiskt verktyg. Vi lyfter barnlitteraturens möjligheter och vi vill bidra med ett specialpedagogiskt verktyg. Vi har producerat en bilderbok som riktar sig främst till barn i koncentrationssvårigheter i åldrarna 3 till 5år. LÄS MER

 5. 5. Barnboken i förskolan - En studie i hur pedagoger talar om barnbokens funktion i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristian Grankvist; Gunhild Larsson; [2009]
  Nyckelord :barnbok; barnbokens funktion; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att redogöra för hur pedagoger ser på barnbokens funktion i förskolans verksamhet. Med detta avser vi undersöka vilka funktioner pedagoger anser att barnboken har samt hur de resonerar kring dessa funktioner. LÄS MER