Sökning: "analys av citat"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden analys av citat.

 1. 1. Må dåligt av Må Bra?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Christina Seger; Alexandra Strandberg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Nutrition; ; hälsa; normer; ideal; vikt; media; hälsomagasin;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 29 sidorTermin/år: VT2020.... LÄS MER

 2. 2. ”Det som påminner mig om vem jag är, påminner mig alltid om vem jag inte är” : En religionspsykologisk studie om identitetsskapande i en kontext av att växa upp med olika religiösa traditioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Saera Khan; [2020]
  Nyckelord :identity; development of identity; moratorium; identity achievement; relative openness; differentiation;

  Sammanfattning : The aim of the thesis has been to analyse the book ‘The Whole Story of Half a Girl’ from the perspective of James Marcia’s identity theory and Peter Berger’s modernisation theory. The analysis focuses on 11-year-old Sonia's description of her upbringing with parents of two different religious faiths as a depiction of identity development. LÄS MER

 3. 3. Vem ringer jag när jag inte vill leva längre? : En narrativ analys av det sociala umgängets relevans för kampen mot psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Sally Rindebratt; Armina Basovic; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; socialt nätverk; omgivning; stigmatisering; återhämtning; socialt arbete; narrativ; narrativ analys;

  Sammanfattning : Att bemöta psykisk ohälsa i människobehandlande organisationer är vanligt förekommande. För den professionella är det viktigt att ha en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som individen står inför. Detta för att kunna erbjuda ett gott bemötande och göra en rättvis bedömning. LÄS MER

 4. 4. #MeToo: När tystnaden bryts - vi lägger ifrån oss skulden : En kritisk diskursanalys om kvinnliga socialarbetares erfarenheter av sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Lejla Hodzic; Sabina Mehmedovic; [2019]
  Nyckelord :#MeToo; Sexuella trakasserier; arbetsplatser; kvinnor; socialarbetare; genus; makt; socialkonstruktionism; tystnadskultur; skam;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa kvinnliga socialarbetares erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Studiens empiriska material består av citat från ett tjugotal vittnesmål skrivna av kvinnliga socialarbetare och publicerade på metoo-orosanmalan.nu. LÄS MER

 5. 5. Den förgivettagna miljön : diskurser kring inne- och utemiljön i två läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Lundkvist; Christina Mannesson; [2019]
  Nyckelord :förskolan; läroplaner; diskursanalys; utevistelse; innemiljö;

  Sammanfattning : Syfte: att genom närläsning och analys undersöka och jämföra hur miljön, det vill säga ute- och innemiljön, skrivs fram i förskolans läroplan från 1998 och 2018. Metod: Utifrån vårt intresse fär närläsning och analys av förskolans läroplan med fokus på utemiljön, valde vi att använda oss av textanalys i form av diskursanalys som teori och metod. LÄS MER