Sökning: "analys av fallbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden analys av fallbeskrivning.

 1. 1. Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa tänkandets Läroplansdidaktik (EFID) i Gymnasieskolan : En fallstudie av Sveagymnasium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Glassér; [2017]
  Nyckelord :Didaktisk analys; Entreprenörskap; företagande och innovativt tänkande i gymnasieskolan; EFI Lgy 2011 ; Förändringsarbete i skolan; Gymnasieutbildning; Läroplan för gymnasieskolan; Lgy 2011;

  Sammanfattning : År 2010 fick Sverige en ny skollag för grund- och gymnasieskolan och år 2011 kom dess relaterade nya läroplaner. I styrdokumenten för gymnasieskolan formuleras och betonas starkt ”entreprenörskap, företagande och innovation”, som politiska utbildnings- och lärandemål, vilka ska genomsyra alla utbildningsår och ämnen. LÄS MER

 2. 2. TeliaSonera i Uzbekistan : En studie om marknadsinträdet och etableringsprocessen på telekommarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Dahl; Elina Ibo; [2016]
  Nyckelord :TeliaSonera; Uzbekistan; Eurasien; telekom; korruption; mutanklagelser; marknadsinträde; nätverksprocess; internationalisering; etableringsprocess; marknadsutträde;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt telekomföretaget TeliaSoneras verksamhet i Uzbekistan. Företagets närvaro i landet har fått stor uppmärksamhet de senaste åren då de blivit anklagade för mutor, penningtvätt och för att ha samarbetat med regimen. LÄS MER

 3. 3. Mot samma mål - en fallbeskrivning av hur en skola styrs i en kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Sigeback; [2015]
  Nyckelord :förtroende; kommunal styrning; organisationsteori; relationsteori; rolluppfattning;

  Sammanfattning : Erika Sigeback (2015), Mot samma mål - en fallbeskrivning av hur en skola styrs i en kommun (Towards the Same Goal - a Case Study of how a School is guided in a Municipality), Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och Samhälle, Malmö Högskola Bakgrund: Lärarnas kompetens, engagemang, förväntningar och ledarskap har betydelse för elevernas resultat. På samma sätt spelar rektorn en viktig roll för hur framgångsrikt lärarna kan utföra sitt uppdrag (Skolinspektionen, 2010). LÄS MER

 4. 4. Demokrati i skolan - utopi eller möjlighet? En studie av pedagogernas utvecklingsarbete på en förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Carmen Broberg; [2012-05-03]
  Nyckelord :aktionsforskning; deliberativa samtal och specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie ligger inom ramen för forskningsområde kring utbildning och lärande i vuxenlivet, läraryrkets praxislärande och utveckling. Syfte: Syftet med studien är att belysa och problematisera samt berätta hur lärare beskriver sin egen verksamhet i det dagliga samtalet, att upptäcka mönster i förändringsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Kommersialisering av affärsidéer - En fallstudie på nystartade, tekniska, innovativa företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Chis; Viktor Peterson; [2011-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att omvandla en affärsidé till en definierad produkt som marknaden efterfrågar och är villig att betala för innebär att få affärsidén kommersialiserad. Detta kommersialiseringsarbete framställs som kritiskt för nystartade, tekniska, innovativa företags fortsatta utveckling och överlevnad. LÄS MER