Sökning: "analys av grekland"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden analys av grekland.

 1. 1. The Missing People of Malthi : A kernel density analysis based on Middle Helladic Ceramics

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Anna Sunneborn Gudnadottir; [2019]
  Nyckelord :GIS; KDE; Bronze Age Greece; Middle Helladic; Malthi; household archaeology; Formation processes; Messenia;

  Sammanfattning : This study aims to identify human interference and tendencies in the Bronze Age settlement of Malthi, Greece. It has employed a spatial analysis, a Kernel Density Estimate, to locate areas of anthropic interference and evaluate if the initial excavation report, despite its flaws, can be used in newer research. LÄS MER

 2. 2. Installation av solceller på en hotellfastighet i Grekland

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Theofanis Iliadis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport har som mål att undersöka huruvida solgenerarad elektricitet är väl lämpad för hotellet Makedonia Palace som ligger i staden Thessaloniki, i norra Grekland. För att komma fram till den mest lönsamma solcellsanläggningen behandlas två olika solcellstekniker (monokristallina och polykristallina) samt två olika monteringsalternativ (fast och tracking). LÄS MER

 3. 3. Den europeiska skattjakten - Tolkning och tillämpning av europeiska dubbelbeskattningsavtal i ljuset av MLI:s PPT och ATAD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Norrgård; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; skatteavtal; multilaterala instrumentet; ATAD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The international tax law system has for a long time been defined by its prevention of double taxation of the taxpayers. The main way in which this work has been undertaken has been the many bilateral tax agreements that exist between states today. LÄS MER

 4. 4. Finns det samband mellan redovisningstillsyn och nedskrivning av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Herlitz; Maria Thorell; [2015-06-09]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; nedskrivningar; redovisningskvalitet; harmonisering; jämförbarhet; redovisningstillsyn; enforcement; earnings management;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har gjorts gällande att goodwill inte skrivs ner i erforderlig omfattning och att redovisningskvalitet därför inte föreligger. Vidare har det gjorts gällande att det finns nationella skillnader i redovisningskvalitet, att jämförbarhet inte föreligger trots att det finns enhetliga regler samt att revision och tillsyn är en förutsättning för harmonisering, redovisningskvalitet och jämförbarhet. LÄS MER

 5. 5. Gigantopithecus och jättarna : En jämförande studie av mytologiska figurer med utgångspunkt i Emilé Durkheims teorier om religionen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Christian Johansson; [2015]
  Nyckelord :Gigantopithecus; Neolithic era; Myth. Mythology; Comparing analysis; Giant; Giants; Gods; Ancestors; Durkheim; Cortazzi; Fischer; Sibelan.; Gigantopithecus; Neolitikum; Mytbildning; Mytologi; Jämförande analys; Jätte; Jättar; Gudar; Förfäder; Durkheim; Cortazzi; Fischer; Sibelan.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker på sociologiskt vis möjligheterna att spåra möten mellan tidigamänniskor och jätteprimaten Gigantopithecus från östra Asien i myter som överlevt fram till idag,detta för att försöka peka på ett gemensamt ursprung till den ofta förekommande figurtypen jätten imyter och folksagor i världen. Teoretikerna som uppbådas till hjälp är Emile Durkheim, MartinCortazzi, Josef Ludvik Fisher samt Forrester Sibelan, vilka visar på dels hur myter fungerar och kanuppstå och hur de fungerar i relation till människor. LÄS MER