Sökning: "analys av insändare"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden analys av insändare.

 1. 1. När Mumin kom till stan : En kritisk diskursanalys av insändare i en lokaltidning gällande etableringen av ett Muminland på Skutberget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Snäll; Robin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Muminlandet; Nya Wermlands-Tidningen; Skutberget; Karlstads kommun; kritisk diskursanalys; varumärke; Word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på hur diskursen kring det planerade Muminlandet i Karlstad såg ut på lokaltidningen Nya Wermlands-Tidningens insändarsidor. Skutberget är idag en plats för bad, friluftsliv och motion. Under 2017 presenterade Karlstads kommun en förstudie om en eventuell etablering av ett Muminland på platsen. LÄS MER

 2. 2. Att ge förslag, argumentera och presentera : Hur tolkar elever på studieförberedande program respektive yrkesprogram instruktionen för en argumenterande skrivuppgift i Svenska 1?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Fanny Hjelm Rönnlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar elevers tolkningar av tre uppmaningsverb för en argumenterande skrivuppgift i gymnasiekursen Svenska 1. Syftet med studien är att undersöka skillnader och likheter mellan hur elever på studieförberedande program och yrkesprogram tolkar de tre uppmaningsverben. LÄS MER

 3. 3. Den svenska hemundervisningsdebatten 2000-2015 : En kvalitativ textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anne Åström; [2016]
  Nyckelord :Textanalys; debatt; alternativ skolform; hemundervisning; skolplikt; public good; private good; demokrati;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen redogör för en kvalitativ textanalys av svensk hemundervisningsdebatt mellan åren 2000 och 2015. Det empiriska materialet bestående av 17 insändare, debattartiklar och ledare från en variation av svensk dagsmedia har analyserats med hjälp av systematisk-logisk analys samt kritisk ideologianalys. LÄS MER

 4. 4. ”Kan regeringen lägga 48 miljarder extra på invandringen, kan man tycka att ett par miljoner kan gå till oss som bor här och är sjuka i hepatit C?” : Hur invandring och mångkultur uttrycks i insändare, en innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Emma Andersson; Sebastian Brask; [2015]
  Nyckelord :insändare; invandring; diskurs; mångkultur och svenskhet; integration; ekonomi och välfärd;

  Sammanfattning : Under många år har ”invandringsfrågan” varit en mycket debatterad fråga. Detta märks inte minst i alla de insändare som publicerats i Dalarnas morgontidningar. Integration och ekonomi är exempel på ämnen som nämns i dessa insändare då diskursen invandring diskuteras. LÄS MER

 5. 5. Det blåser kring vindkraft! : En kontroversstudie om vindkraftsetablering på Västkusten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Hanna Stensson; Jesper Hammarstrand; [2012]
  Nyckelord :Wind power; Establishment; Nature conservation; Swedish west coast; Conflicts; Vindkraft; Etablering; Naturvärden; Västkusten; Konflikt;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att undersöka de kontroverser som uppstått vid vindkraftsetableringar på Västkusten. Detta syfte innefattar frågeställningar om vilka argument och aktörer som är inblandade och vad som formar en aktörs åsikter. LÄS MER