Sökning: "analys av konstverk"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden analys av konstverk.

 1. 1. Uppfattningar om plop art och offentlig miljö - En fallstudie inriktad på konstverket Points of view på Konsthallstorget i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Marianne Bosma; Madeleine Granholm; [2019]
  Nyckelord :Offentlig plats; Offentlig konst; Plats; Platsspecifik; Kulturpolitik; Plop art; Stadsplanering; Kritik; Postmodernism;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna fallstudie syftar till att undersöka den postmoderna abstrakta skulpturen som ett intressant fenomeninom området byggd miljö och den offentliga nutidskonsten. Genom vår frågeställning undersöker vimänniskors uppfattning om vad en plop art är och hur den passar in i den miljön där den står. LÄS MER

 2. 2. "30 km tvång" : En analys av Anders Sunnas konstverk ”30 km tvång” ur ett samiskt och ett kulturpolitiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :sami art; sami culture; culture policy; idea analysis; image interpretation; Anders Sunna; samisk konst; samisk kultur; kulturpolitik; idéanalys; bildanalys; Anders Sunna;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and interpret Anders Sunna's painting "30 km constraint" from a sami and cultural political perspective. In the study, the financial culture support for Sami culture is described and compared via Sweden’s cultural policy, the regions in north Sweden, as well as the Sami Parliament. LÄS MER

 3. 3. Ett sökande efter språk i smärtans gränsland : Om Lenke Rothman och språkliga möjligheter och begränsningar inför smärtans fenomen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Malin Hedenäs; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay called Searching for Language at the Frontiers of Pain. Lenke Rothman and possibilities and limitations of languages in front of phenomenon of pain, I investigate how experiences of pain and suffering is communicated through four artworks by artist Lenke Rothman (1929-2008). LÄS MER

 4. 4. Isisavbilder i egyptisk och romersk konst : Gudinnans symboliska och estetiska betydelse för de olika kulturerna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Andersson; [2018]
  Nyckelord :egyptisk; romersk; gudinna; Isis; symboler; konst;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera olika egyptiska och romerska konstverk för att avgöra skillnaden mellan de två olika stilarna och avgöra gudinnans symboliska och estetiska syfte.  Den huvudsakliga metoden som har använts är Panofskys ikonografiska analys som är uppdelad i tre steg. LÄS MER

 5. 5. Interaktiv generativ konst? : En utredning av relationen och samspelet mellan interaktiv och generativ konst betraktat utifrån konstverken Petri av Peter Beyls och Shaping Form (and Space) av Ernest Edmonds

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jakob Jennerholm Hammar; [2017]
  Nyckelord :Generativ konst; interaktiv konst; interaktivitet; digital konst; computer art; Peter Beyls; Ernest Edmonds;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur relationen mellan interaktiv och generativ konst ser ut samt att försöka utreda om de kan förstås samexistera och definieras som ett utpräglat konstnärligt uttryck eller koncept. Detta i och med deras historiska och estetiska sammankoppling trots sina tillsynes paradoxala egenskaper. LÄS MER