Sökning: "analys av konstverk"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden analys av konstverk.

 1. 1. "30 km tvång" : En analys av Anders Sunnas konstverk ”30 km tvång” ur ett samiskt och ett kulturpolitiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :sami art; sami culture; culture policy; idea analysis; image interpretation; Anders Sunna; samisk konst; samisk kultur; kulturpolitik; idéanalys; bildanalys; Anders Sunna;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and interpret Anders Sunna's painting "30 km constraint" from a sami and cultural political perspective. In the study, the financial culture support for Sami culture is described and compared via Sweden’s cultural policy, the regions in north Sweden, as well as the Sami Parliament. LÄS MER

 2. 2. Isisavbilder i egyptisk och romersk konst : Gudinnans symboliska och estetiska betydelse för de olika kulturerna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Andersson; [2018]
  Nyckelord :egyptisk; romersk; gudinna; Isis; symboler; konst;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera olika egyptiska och romerska konstverk för att avgöra skillnaden mellan de två olika stilarna och avgöra gudinnans symboliska och estetiska syfte.  Den huvudsakliga metoden som har använts är Panofskys ikonografiska analys som är uppdelad i tre steg. LÄS MER

 3. 3. Interaktiv generativ konst? : En utredning av relationen och samspelet mellan interaktiv och generativ konst betraktat utifrån konstverken Petri av Peter Beyls och Shaping Form (and Space) av Ernest Edmonds

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jakob Jennerholm Hammar; [2017]
  Nyckelord :Generativ konst; interaktiv konst; interaktivitet; digital konst; computer art; Peter Beyls; Ernest Edmonds;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur relationen mellan interaktiv och generativ konst ser ut samt att försöka utreda om de kan förstås samexistera och definieras som ett utpräglat konstnärligt uttryck eller koncept. Detta i och med deras historiska och estetiska sammankoppling trots sina tillsynes paradoxala egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Offentlig konst i egenskap av en samhällsspegel : En studie av Carolina Falkholts konstverk Övermålning och dess uppseende i det offentliga rummet

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Offentlig konst; Carolina Falkholt; Övermålning; samhällsspegel; platsspecifik konst; konst och politik; konst och debatt; bildanalys; Erwin Panofsky;

  Sammanfattning : Konst väcker något inom oss, en känsla av förundran, eufori, förvirring eller avsky för att nämna några. Somliga upplever en stark känsla att de måste uttrycka sig antingen positivt eller negativt om konstverket, främst det senare. Kanske rent av hävdar att konstverket inte bör existera i det offentliga rummet. LÄS MER

 5. 5. Panoramafriheten i svensk rätt och EU - En analys av begreppet "avbilda" med hänsyn till vår digitala tidsålder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gustaf Fransson; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Upphovsrätt; Freedom of panorama; Panoramafrihen i svensk rätt och EU; Överföring till allmänheten; Analys av begreppet avbilda; Upphovsrätt i vår digitala tidsålder.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats beskrivs och analyseras bestämmelsen om panoramafrihet. Först och främst behandlas svensk rätt men utblickar görs även till övriga nordiska länder. En utblick görs även till EU:s arbete avseende upphovsrättsliga bestämmelser om panoramafrihet och dess effekt på den digitala marknaden. LÄS MER