Sökning: "analys av kursplan"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden analys av kursplan.

 1. 1. Läroplansutveckling samt syfte, mål och begrepp i bildämnets kursplan : En analys om hur läroplansförändringarna påverkat kursplanerna i bild mellanåren 1980-2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ellen Nordlund; [2021]
  Nyckelord :Begreppshistorisk; begrepp; bildämnet; kursplaner; läroplansförändring;

  Sammanfattning : Kursplanen är ett av de styrdokument som skolan styrs av och är skrivet som ett regelverk för alla Sveriges skolor. Syftet med studien var därför att undersöka bildämnets utveckling med fokus på syfte, mål och begrepp i skolans kursplaner under tidsperioden 1980-2011. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om programmering i matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Napoleon Wallin; [2020]
  Nyckelord :Datalogiskt tänkande; fenomenografi; matematikundervisning; programmering;

  Sammanfattning : Programmering introducerades höstterminen 2018 i grundskolans kursplan för matematik. Flertalet rapporter lyfter problematiken med att lärare känner ett kompetensutvecklingsbehov för ämnet samt att på majoriteten av skolorna så är inte programmering implementerat i rätt omfattning. LÄS MER

 3. 3. Läsning och läromedel : En innehållsanalys av fem läromedel för ämnet svenska riktade mot årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ida Karström; Marie-Louise Dahlin; [2020]
  Nyckelord :läromedelsanalys; lässtrategier; läsutveckling; svenskämnet; kursplan svenska;

  Sammanfattning : I denna studie har vi gjort en innehållsanalys av fem väletablerade förlagsproducerade läromedel inom ämnet svenska, riktade mot årskurs 6. Denna innehållsanalys gjordes utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I vår analys har vi undersökt vilka lässtrategier som tränas i dessa fem läromedel. LÄS MER

 4. 4. Cybersecurity in the Technology Subject from the Swedish Perspective : Investigation, Analysis, and Evaluation Tool

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Wafaa Mushtaq; [2020]
  Nyckelord :Technology subject; course syllabus; subject syllabus; cybersecurity; Swedish experts; cyber risks and attacks; evaluation tool; students; lower secondary schools; upper secondary schools; Teknikämne; kursplan; ämnesplan; cybersäkerhet; svenska experter; cyberrisker och attacker; utvärderingsverktyg; elever; grundskolor; gymnasieskolor;

  Sammanfattning : This thesis contains pioneer work in Sweden which contributes to the research on cybersecurity teaching within the Technology subject as formulated in the course and subject governing documents.The work goes in line with a bigger strategy of the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) and the European Union (EU). LÄS MER

 5. 5. Programmering i matematikämnet på gymnasiet : Hur gymnasielärare har upplevt implementeringen av programmering i matematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Hampus Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Programming; mathematics; high school; problem solving; Programmering; matematik; gymnasiet; problemlösning;

  Sammanfattning : Hösten 2018 skedde en förändring i matematikämnets kursplan på gymnasiet. Förändringen berörde området problemlösning där programmering nu ska ingå som ett digitalt verktyg för problemlösning. LÄS MER