Sökning: "analys av låttexter"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden analys av låttexter.

 1. 1. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 2. 2. Är det konstigt att jag blev chockad? : Berättelser om ett brott och om transfeminina personer i svensk offentlig media på 1970-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Valerie Mol; [2020]
  Nyckelord :transgender studies; transhistoria; Cornelis Vreeswijk; dagspressen; berättelser; hat;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det i dagspressen skrevs om Cornelis Vreeswijk och de två transsexuella kvinnor som han misshandlade i februari 1975, genom att analysera artiklarna som berättelser som ämnar tillskriva brottet mening och moral. Dessutom är syftet att undersöka hur transfeminina personer porträtterades i andra artiklar omkring 1970-talet. LÄS MER

 3. 3. "Som en Romeo i jeans på din balkong" : En studie av intertextualitet i Kents låttexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Öhman; [2020]
  Nyckelord :Kent; Joakim Berg; intertextualitet; dialogicitet; låttexter; musik; intermedialitet;

  Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att undersöka vilka typer av intertextuella inslag som kan identifieras i låttexter av Kent och hur dessa eventuellt kan användas för att tolka låttexterna i fråga. För att besvara uppsatsens frågeställningar används närläsning och intertextualitet som metod. LÄS MER

 4. 4. Swing it, magistern! : Varför låttexten i allmänhet – och ”Kom igen Lena!” i synnerhet – hör hemma i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Stina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Intertextuality; Håkan Hellström; literature; Swedish; upper secondary school; Intertextualitet; Håkan Hellström; litteratur; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte och målsättning är att undersöka huruvida en låttext, i det här fallet ”Kom igen Lena!” av Håkan Hellström, kan användas i svenskundervisningen på gymnasiet. Genom en intertextuell analys, som bygger på Julia Kristevas och Gerard Génettes begreppsdefinitioner, och med hjälp av Anders Olsson (2002), har Hellströms kopplingar till tidigare verk kartlagts och satts i ett didaktiskt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. ¿En qué aspectos el traductor se ha centrado más para que las letras traducidas sean cantables? - Un estudio comparativo entre cuatro canciones de walt disney en inglés al español

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sara Johansson; [2019-04-01]
  Nyckelord :spanska; Disney; låttexter; översättningstekniker; sjungbarhet; letras de canciones; técnicas de traducción; [una canción] cantable;

  Sammanfattning : Översättning av låttexter är ett forskningsområde som det har gjorts få undersökningar i. Man anser att låttexter inte är ett legitimt underlag för en studie om översättning, på grund av att man utöver själva texten, dessutom måste ta hänsyn till de musikaliska aspekterna. LÄS MER