Sökning: "analys av matematikböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden analys av matematikböcker.

 1. 1. Att utveckla matematisk kommunikationsförmåga - matematikboken som resurs : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på hur läroböcker erbjuder elever möjligheter att utveckla den matematiska kommunikationsförmågan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Kommunikationsförmåga; semiotiska resurser; socialsemiotik; textanalys; läromedel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om på vilka sätt den multisemiotiska texten i vanligt förekommande läroböcker i matematik för årskurs fem erbjuder elever möjligheter att utveckla den matematiska kommunikationsförmågan. Detta studeras genom analys av läromedlets struktur, koppling till elevernas sociala kontext samt användande och organisation av semiotiska resurser. LÄS MER

 2. 2. Att tillägna sig matematiska begrepp – matematikboken som stöd : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på hur läroböcker erbjuder möjligheter för elever att utveckla förståelse för matematiska begrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Löfgren; [2018]
  Nyckelord :matematiska begrepp; semiotiska resurser; textanalys; konstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om på vilket sätt den multimodala texten i vanligt förekommande svenska läroböcker i matematik för årskurs fyra erbjuder möjligheter för elever att utveckla förståelse för matematiska begrepp. Detta studeras genom analys av textens struktur, begreppens betoning, semiotiska resurser samt appellering till elevers tidigare erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Kompetenser i bråk : En läromedelsanalys i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :David Toll Stålbom; Jerry Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :bråk; kompetenser; matematikböcker;

  Sammanfattning : Denna studie är en litteraturanalys av två stycken läromedel med kapitel om matematikområdet bråk i fokus. Studien tittar i vilken utsträckning matematiska kompetenser ges möjlighet att utveckla vid arbete i matematikboken. Analysen omfattar alla uppgifter inom kapitlen som handlar om bråk. LÄS MER

 4. 4. Resonemang i och utanför matematikboken : Taluppfattning kopplat till förmågan att resonera i åk 1–2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Petra Zinderland; [2016]
  Nyckelord :Taluppfattning; användning av tal; matematikbok; lärobok; analys; resonemang; årskurs 1–2;

  Sammanfattning : Matematikboken har funnits och nyttjats i skolan under lång tid. I och med den nya läroplanen från 2011 har förmågan att resonera kommit i fokus, då den anses vara en viktig del av utvecklandet av matematiska kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Illustrationens roll i läromedel inom matematikämnet : En studie av matematikläromedel för årskurs två mellan åren 1960-2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Caroline Jogsten; Michelle Mörlin; [2010]
  Nyckelord :matematik; matematikläromedel; subtraktion och illustration;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar illustrationer inom matematik. Fokus har varit att undersöka vilken roll illustrationer spelar i samband med subtraktionsuppgifter för elever i årskurs två. Detta genom att studera olika matematikläromedel. Studiens område sträcker sig från 60-talet fram tills idag, år 2010. LÄS MER