Sökning: "analys av mig äger ingen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden analys av mig äger ingen.

 1. 1. Arbetarklassens extimitet – en semiologisk analys av svensk filmproduktion under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Joacim Strand; [2015]
  Nyckelord :mytologi; ideologi; klassmotsättningar; semiologisk analys; arbetarklass; Social Sciences;

  Sammanfattning : Har arbetarklassen blivit en anomali i svensk film? Den kulturella framställningen av de sociala klasserna är avhängig de ideologiska klassmotsättningarna i den rådande samhällsformationen. Under stora delar av 1900-talet var arbetarklassen skildrad som skötsam och duglig. Den enskilde arbetaren skulle avspegla arbetarrörelsen. LÄS MER

 2. 2. Debattklimatet i svenska valrörelser : En analys av slutdebatterna i Sveriges Television 1976 - 2010

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Alexander Kuronen; [2014]
  Nyckelord :innehållsanalys; medialisering; demokrati; journalistik; politik; val; debatt;

  Sammanfattning : Sedan millennieskiftet har de svenska TV-sända partiledardebatterna allt mer gått från det traditionella till ett mer medieanpassat och publikfriande upplägg. Detta visar sig inte minst i SVT:s sedvanliga slutdebatter som äger rum i samband med riksdagsvalen. LÄS MER

 3. 3. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulrika Svensson; [2012]
  Nyckelord :Oppeby; torg; Nyköping; förortstorg; program 50-tal; 60-tal; förort; grannskapsplanering; stadsdelsförnyelse;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet på 30 hp är utfört vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examensarbetet handlar om Oppeby torg i Nyköping för vilket jag har tagit fram ett program. Ett program innehåller råd och riktlinjer för hur en miljö kan utvecklas och kan användas som underlag vid en eventuell upprustning av torget. LÄS MER

 4. 4. Arbetarlitteratur då och nu ? en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen och Svinalängorna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Pernilla Tonning; [2008]
  Nyckelord :Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Kvinnor och äppelträd; arbetarförfattare; arbetarlitteratur; arbetarklass; Alakoski; marxistisk litteraturteori; Susanna; Linderborg; Martinson; Åsa; Moa; Mig äger ingen; Svinalängorna; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en titt på svensk arbetarlitteratur och hur den sett ut från 1800-talets slut till idag. Den försöker också gå igenom de olika sätt på vilka begreppen "arbetarförfattare" och "arbetarlitteratur" definierats under denna period. LÄS MER