Sökning: "analys av mkb"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden analys av mkb.

 1. 1. Djuren och naturens värde mot grön energi : En analys av miljökonsekvensbeskrivningar inom vindkraft för prioritering av djur ochnatur jämfört med andra intressen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nina Ahlin; [2021]
  Nyckelord :Environmental Impact assessment; renewable energy; wind power; animals and nature; values; Miljökonsekvensbeskrivning; förnyelsebar energi; vindkraft; djur och natur; värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Miljökonsekvensbeskrivnings (MKB)dokument på vindkraft prioriterar djur och natur jämfört med andra faktorer, för dennauppsats grön energi. Grön energi i dagens samhälle värdesätts högt då det är steg närmare enhållbar framtid. LÄS MER

 2. 2. Skyddet av den marina miljön på djuphavsbotten i enlighet med Mänsklighetens Gemensamma Arvedel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nezik Keshto; [2019-05-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tack vare teknologiska framsteg har tiden kommit för världen att ta sina första steg mot en hittills outforskad plats, djuphavsbotten bortom nationell jurisdiktion, det så kallade Området. Områdets miljö innehåller eftertraktade mineraler som genom marin gruvdrift ska utvinnas. LÄS MER

 3. 3. Kameraövervakning på Kroksbäck. En studie om medborgarnas samt lokala nyckelinformanters inställning till eventuell kameraövervakning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Selma Turcinovic; Eldar Selmanovic; [2019]
  Nyckelord :Abduktiv metod; Inställning; Kameraövervakning; Polisområde Malmö; Tematisk analys; Trygghet;

  Sammanfattning : Kroksbäck är ett delområde i västra Malmö som listats som ett riskområde ipolisens egen rapport om utsatta områden. I dagsläget existerar ingen polisiärkameraövervakning i Kroksbäck, men det är en åtgärd som Polisområde Malmöplanerat att införa i området. LÄS MER

 4. 4. Predicting bat occurrence : evaluation of a connectivity-based habitat index for Swedish bats

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Gesa von Hirschheydt; [2018]
  Nyckelord :bats Chiroptera ; bat habitat index; ecological impact assessment; flight friction; cost distance analysis; landscape permeability;

  Sammanfattning : Ecological impact assessments are required for all large infrastructure or exploitation projects because of their effects on environment and species. Methods that would make such assessments more standardised, efficient and reliable are highly desirable in today’s society, where many species are decreasing due to human-induced habitat modifications. LÄS MER

 5. 5. Analys av möjligheten att utveckla en kvantitativ metodik för tillämpning inom miljöbedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofie Jansson; [2018]
  Nyckelord :Miljöbedömning; specifik miljöbedömning; miljökonsekvensbeskrivning; kvantitativ metod; hållbar utveckling; miljöaspekt;

  Sammanfattning : Miljöbedömning används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som ett planerat projekt kan medföra. Enligt miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande för att främja en hållbar utveckling. LÄS MER