Sökning: "analys av prins daniels tal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden analys av prins daniels tal.

  1. 1. Prins eller vanlig groda? : En retorisk analys av H.K.H. Prins Daniels talekonst

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Therese Hansen; [2012]
    Nyckelord :Klassisk retorisk analys; Actio; Narrativ; Prins Daniel; Kungliga tal; Daniel Westling;

    Sammanfattning : Studien Prins eller vanlig groda? är en klassisk retorisk analys av H.K.H. Prins Danielstalekonst i kombination med analyser av narrativ i tal och talarens actio (framförande). LÄS MER