Sökning: "analys av roman"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden analys av roman.

 1. 1. Kroatiska glagolitiska missalen från 1631 till 1927 i jämförelse med Missale Romanum. Språklig och musikalisk analys av inledningsprefationen och prefationsbönen för ordinarie söndagar, högtider och vardagar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ivan Kovačić; [2020-02-13]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Kroatiska glagolitiska missalen; prefation; Croatian glagolitical missals; old church slavonic; preface;

  Sammanfattning : The thesis analyzes the text and the melodies in the preface of ordinary Sundays, holidays andweekdays in croatian glagolitic missals from 1631, 1706, 1741, 1893, 1914 and 1927 with thepurpose to examine if the translation and its melodies follow the melodies in the roman missal– Missale Romanum.To find an answer to the question the musical notes in Missale Romanum and the Croatianmissals are transcribed into numbers where each note has a numerical value so it can becompared easily by readers lacking the reading skills of Gregorian square notes. LÄS MER

 2. 2. Denotation, konnotation och stil – Om metaforöversättning i David Mitchells Cloud Atlas

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Malin Annby; [2020]
  Nyckelord :David Mitchell; Cloud Atlas; metaforer; Litterära översättningar; Tolkning översättning ; betydelsekomponenter; denotation; konnotation; stil; domesticering; foreignisering; distansering; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : David Mitchells roman Cloud Atlas (2004) består av sex sammanlänkade berättelser som alla är skrivna i en egen separat stil och genre. I denna magisteruppsats behandlas översättningsarbetet av utvalda avsnitt ur två av romanens berättelser, The Pacific Journal of Adam Ewing och The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish. LÄS MER

 3. 3. Trigram och torklingar. Om översättning av kulturem och påhittade ord i en kinesisk science fiction-roman

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Tim Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :Liu Cixin; Santi; Three-Body; Trisolaris; trekropparsproblemet; översättning; litterära översättningar; Tolkning översättning ; kinesiska språket; kinesisk litteratur; science fiction; översättningsstrategi; kulturem; fantasispråk; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör andra delen av ett magisterarbete vars första del är en översättning av utvalda delar av romanen Santi av Liu Cixin från kinesiska till svenska. Uppsatsen inleds med en källtextanalys, i vilken verket som helhet och i synnerhet de översätta delarna avhandlas. LÄS MER

 4. 4. Ringaren i Notre-Dame – en komparativ analys

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalie Léman; Amanda Vesterlund; [2020]
  Nyckelord :Disney; Walt Disney; Victor Hugo; Maj Bylock; Ringaren i Notre-Dame;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar karaktärer och utvalda delar i Maj Bylocks återberättade version Ringaren i Notre-Dame (2000) och Walt Disneys filmatisering Ringaren i Notre-Dame (The Hunchback of Notre-Dame, 1996), som båda baseras på Victor Hugos roman Notre-Dame de Paris (1831). Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ analys av verken få syn på skillnader och likheter som har gjorts gällande karaktärerna och utvalda scener. LÄS MER

 5. 5. HUR ÖVERSÄTTER MAN EN KONSTPAUS? En komparativ och kvalitativ analys av kommateringen i Christian Ekvalls översättning av Ernest Hemingways roman The Old Man and the Sea.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2019-06-12]
  Nyckelord :Översättning; skiljetecken; Hemingway; litteratur;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur kommateringen i Hemingways The Old Man and the Sea har överförts till Christian Ekvalls svenska översättning Den Gamle och Havet. Genom att jämföra källtext med måltext har avvikande kommatering kategoriserats, diskuterats och analyserats i ett försök att identifiera mönster och tendenser i när och på vilket sätt översättaren verkar frångå källtextens kommatering i måltexten. LÄS MER