Sökning: "analys av sång"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden analys av sång.

 1. 1. De kommunikativa stödfunktionerna i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares arbetssätt med kommunikativa stödfunktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :All-Florette Baganzicaha; Bita Baranzehi; [2022]
  Nyckelord :Stödfunktioner; Kommunikation; Inkludering; Observation; Sociokulturella teorin.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie hade till syfte att undersöka förskollärarnas arbete med de kommunikativa stödfunktioner som finns i det språkliga arbetet. Förskollärarnas förhållningssätt togs till hänsyn för att få ett mer tydligt svar till de olika forskningsfrågor som var avsedd för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Att sjunga med stöd : En kvalitativ intervjustudie om fyra sångpedagogstuderandes beskrivningar av arbetsmetoder gällande stödet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ella Larsson; [2022]
  Nyckelord :stöd; andning; sångteknik; sång; CCM; klassisk sång; genre; konsert; övning; sångmetodik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sångpedagogstudenters uppfattningar om arbetsmetoder gällande det sångtekniska momentet stöd. Även frågan om vad som karaktäriserar sångpedagogstudenternas definition av vad stödet är och upplevelser av möjliga hinder för att utföra stödarbetet berörs. LÄS MER

 3. 3. Sing It Magistern! : En kvalitativ studie i hantering av musikens text i ensembleundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erik Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Ensemble; singing; lyrics; teaching; sociocultural perspective; upper secondary school.; Ensemble; sång; sångtext; undervisning; sociokulturellt perspektiv; gymnasiet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur ensemblelärare med kompetens i kompinstrument som keyboard, bas eller elgitarr som saknar utbildning och kunskap i instrumentet sång, arbetar med sångare och text i ensembleundervisningen. Bakgrundslitteraturen redovisar forskning om hur genusaspekter påverkar identiteter, inflytande, sång och texten i ensembleundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Iberia

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Ludvig Gunne Lindström; [2022]
  Nyckelord :piano; Albéniz; Spanien; Iberia; Andalusien; flamenco;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett försök att utröna hur andalusiska folkmusikaliska stildrag tar sin form i Isaac Albéniz pianosvit Iberia, och hur insikter om detta kan nyttjas i samband med interpretationen av samma verk. Som bakgrund ges en beskrivning av den andalusiska folkmusikens historia och dess kännetecknande element, med avgränsning till flamencon. LÄS MER

 5. 5. ”Man hade liksom behövt en skjuts från högskolan” : - En intervjustudie med åtta förskollärare om deras upplevelse av sin musikdidaktiska kompetens

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Amanda Broman; Emma Molin; [2022]
  Nyckelord :Didaktisk kompetens; Förskollärare; Förskollärarutbildning; Didaktik; Musik; Musikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares upplevelse av sin didaktiska kompetens inom musikundervisning i förskolan samt hur den stöttades under förskollärarutbildningen. Frågeställningarna utgår från hur förskollärarna anser att förskollärarutbildningen har bidragit till deras kompetens inom musikdidaktik samt om de bedömer att de besitter tillräckligt med kompetens i att bedriva en varierad musikundervisning på förskolan. LÄS MER