Sökning: "analys av the matrix"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden analys av the matrix.

 1. 1. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 2. 2. En jämförelsestudie av fritidsbåtar mellan The Candela Seven och AMT 230 GP

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Arpat Pulat; Tayierjiang Zaierding; [2021]
  Nyckelord :Electric boat; internal combustion engine; functionality; sustainability; profitability; energy consumption; sliding resistance; propeller rotation.; Eldrivenbåt; förbränningsmotor; funktionalitet; hållbarhet; lönsamhet; energiförbrukning; glidmotstånd; propellerrotation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att utföra en analys i form av en jämförelsestudie av två fritidsbåtar med funktions, ekonomisk samt hållbarhetsaspekter i fokus. Projektet utgår samt är inriktad på en eldrivenbärplansbåt The Candela Seven från elmotorbåtsproducent Candela Speed Boat AB där båten jämförs med motorbåten AMT 230 GP från Advanced Marine Tech Premium Boats och utvärderas dels med hjälp av Havsmiljöinstitutets samarbete mellan olika institutioner i Sverige som referensram. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan belåningsgrad och kvadratmeterpris i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Bodin; Niclas Vestlund; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how the loan-to-value ratio and monthly fee in tenant-owner associations affectthe sale price during the calendar year 2019 on tenant-owner rights in the municipality of Gothenburg.The research question is as follows: Do buyers in the housing market take the increased risk associatedwith higher loan-to-value ratios in tenant-owner associations into account through an adjusted saleprice, and how is the monthly fee affected by a higher loan-to-value ratio? The sale price and fee aretaken into account per square meter to ease the comparisons between different apartments. LÄS MER

 4. 4. Analysis of design requirements for early failure detection in a gear test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :José Agustín Spaccesi; [2020]
  Nyckelord :Design requirements; Failure detection; FZG test rig; Gear; Konstruktionskrav; Skadedetektering; FZG-rigg; Kuggväxlar; Engranajes; Detección de fallo; Requisitos de diseño; Equipo de prueba FZG;

  Sammanfattning : Gears are the heart of many machines, being its function transform and transmit torque. This work is a study of adequate design requirements, in particular, the best methodology to early detect gear fatigue failure using a gear test rig, an FZG test machine. LÄS MER

 5. 5. Analys och optimering av transmissionslina till ett vinschbaserat vågkraftverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :O’bryan Gaete; William Bruksås Nybjörk; [2020]
  Nyckelord :Fatigue; HMPE; Transmission line; Wave power plant; HMPE; Transmissionslina; Utmattning; Vågkraftverk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar sig till att undersöka olika konceptuella lösningar utav en transmissionslina för ett vågkraftverk. De tre olika konceptuella lösningarna är; ett rep av materialet HMPE (High Modulus Polyethylene), en transmissionslina baserad på KONE Ultrarope samt en transmissionskedja baserad på elastomera lager. LÄS MER