Sökning: "analys av tidningsartiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden analys av tidningsartiklar.

 1. 1. Inkluderingsbegreppet så som det förmedlas via nyhetstidningar : En jämförelse av hur begreppet inkludering har sett ut underperioderna 2010-2011 respektive 2022-2023

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Johan Hedman; Rikard Sjöstedt; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att belysa och förstå hur begreppet inkludering förstås, diskuteras ochdefinieras på tre utvalda nyhetstidningars debattsidor. Vi vill även analysera om det skett enförskjutning i hur begreppet används mellan tidsperioderna 2010-2011 och 2022-2023. LÄS MER

 2. 2. Att uppfattas som legitim i klimatomställningen : Medias roll för en aktörs legitimitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Alexandra Lindqvist; Linda Arvidsson; [2023]
  Nyckelord :Legitimacy; climate transformation; media; polycentrism; Legitimitet; klimatomställning; media; polycentrism;

  Sammanfattning : The aim of the study was to see how the media affects the legitimacy of an actor in the climate transformation, by looking at a specific actor. A qualitative analysis has been carried out in the form of a document study of newspaper articles concerning an actor in the climate transformation. LÄS MER

 3. 3. Den glada horan & den olyckliga prostituerade : analys av den samhälleliga kunskapscirkulationen om prostituerade kvinnor i Sverige 1885-1900.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Lovisa Kristoffersson; [2023]
  Nyckelord :Historia; Kunskapshistoria; Prostitution; Kvinnor; Kvinnohistoria; 1800-tal; Genus; Könsroller; Könsnormer; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En analys av den samhälleligakunskapscirkulationen om prostituerade kvinnor i Sverige 1885-1900 genom att undersöka kunskapsarenor ämnade åt allmänheten - tidningsartiklar, skönlitterära verk samt ett medicinskt verk. Synen på prostituerade kvinnor samt hur dessa värderas och beskrivs undersöks... LÄS MER

 4. 4. Nanny Hammarström i liv, text och reception – en biografi

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jan Hansson; [2023]
  Nyckelord :Nanny Hammarström; children s literature; anthropomorphic subjects; animal studies; biographical study; reception; Finno-Swedish literature; Nanny Hammarström; barnlitteratur; antropomorfa subjekt; animal studies; författarbiografi; reception; finlandssvensk litteratur;

  Sammanfattning : In this biographical study of the Finno-Swedish author Nanny Hammarström (1870 - 1953), a forgotten authorship is presented. Hammarström's work is placed in a literary and cultural context with the help of a comprehensive review of how the authorship is described in overview works on literature, reviews, and articles. LÄS MER

 5. 5. Relationsvåld i dagspressen : En analys av ett urval publicerade tidningsartiklar under 1970-talet avseende våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Angelica Wickman Tiller; Celine Zhou; [2023]
  Nyckelord :Abuse of wife; gender theory; agenda-setting; framing theory; violence in close relationships; Hustrumisshandel; genusteori; dagordningsteorin; gestaltningsteori; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Dagspressen har en samhällsfunktion som skapar intresse, förargelse, glädje eller avsmak för att lyckas med detta behöver varje journalist, redaktör och läsare bearbeta och fundera över den rapportering som görs. I denna undersökning har tjugo olika artiklar fördelat hälften var i dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter analyserats kring hur de har rapporterat, debatterat eller bara diskuterat våld i nära relation och hustrumisshandel under 1970-talet. LÄS MER