Sökning: "analys av två romaner"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden analys av två romaner.

 1. 1. Värdegrunden mellan pärmarna : En komparativ analys av Jan Guillous Ondskan och Chimamanda Adichies Lila hibiskus ur ett värdegrundsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Susanne Rehbinder; [2020]
  Nyckelord :värdegrund; didaktik; didaktisk potential; gymnasieskolan; svenskämnet; skönlitteratur; litteraturundervisning; Guillou; Ondskan; Adichie; Lila hibiskus;

  Sammanfattning : Skolans värdegrundsarbete ska genomsyra undervisningen inom alla ämnen och inom svenskämnet kan vägen in i detta arbete utgöras av litteratur. Syftet med studien är att undersöka didaktisk potential i två romaner ur ett värdegrundsperspektiv. Metoden utgörs av den nykritiska textanalysmetoden närläsning samt tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningar av det finska, gestaltningar av det svenska : En kritisk diskursanalys av hur status förknippad med finskhet och svenskhet gestaltas i Susanna Alakoskis Svinalängorna och Kjell Westös Vådan av att vara Skrake

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Simon Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Skönlitteratur i andraspråksforskning. Språkväxling. Kritisk diskursanalys. Relationen svenska-finska. Kjell Westö. Susanna Alakoski;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att analysera hur status förknippad med svenskan och finskan gestaltas i följande två romaner: Susanna Alakoskis Svinalängorna och Kjell Westös Vådan av att vara Skrake. Analysen görs utifrån språkväxling i de olika romanerna och genom en analys av de diskurser som konstrueras kring det finska respektive det svenska. LÄS MER

 3. 3. Bokomslag 2.0 – Visuella strategier i formgivning av digitala bokomslag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lisa Bygdén; [2020]
  Nyckelord :Bokomslag; E-publicering; Grafisk design; Paratext; Visuell analys;

  Sammanfattning : Denna uppsats har en deskriptiv intention och syftar till att verka som stöd förformgivare och förläggare genom att bidra med kunskap om hur olika visuella strategierkan användas i arbetet med e-publicering. För att genomföra undersökningen harbokomslag till två romaner från två olika förlag valts ut för att representera olikaförhållningssätt till formgivningen: Malin på Granlunda av Anne-Lise Boge utgiven avSaga Egmont och Serien om Stina Pihlgren av Alice Lyttkens, utgiven för Bonniers5000-projekt. LÄS MER

 4. 4. Aldrig stilla, aldrig farliga : Groteska kroppar i Mare Kandres romaner Bestiarium och Xavier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Litsgård; [2019]
  Nyckelord :Mare Kandre; Mikhail Bakhtin; Grotesque; Gothic; Body; Monster; Mare Kandre; Michail Bachtin; Grotesk; Gotik; Kropp; Monster;

  Sammanfattning : In this paper, I study the bodies in Mare Kandre’s two novels Bestiarium (1999) and Xavier (2002), with the help of Mikhail Bakhtin’s theories of the grotesque. I examine the worldview that is portrayed in the novels – focusing on the attitude towards death – and seek answers to the following questions: how do the human bodies look and how do they relate to their surroundings? What does the way they are portrayed say about the world the novels portray? And what role does laughter play in the novels? I also examine the similarity between a grotesque body, and a gothic monster. LÄS MER

 5. 5. Mellan individen och yrkesrollen : En stilistisk analys av litteraturkritik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Aurora Elisabeth Quintili; [2019]
  Nyckelord :Stilistisk; litteraturkritik; kritiker; recension; recensent; bloggare; boktips; kanal; digitalisering; morfologi; syntax; semantik; grammatik.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att analysera ett flertal litteraturkritiska verk från ett språkligt perspektiv. En stilistisk analys har utförts, och jag har därmed fördjupat mig i aspekter som är grundläggande för att identifiera en texts stilistiska drag, med fokus på lexikala och syntaktiska aspekter. De kanaler som tas upp är Goodreads. LÄS MER