Sökning: "analys av tv program"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden analys av tv program.

 1. 1. Kändisfabriken Paradise Hotel - En kvalitativ innehållsanalys av roller, genus och personal branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Axel Börjesson; Bianca Rior; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; personal branding; rollteori; genus; könsstereotyper; sociala medier; Paradise Hotel; Instagram.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Paradise Hotel (PH) är Sveriges största och mest populära reality-tv-program, men även kanske Sveriges största kändisfabrik; unga svenskar söker sig nämligen till programmet i hopp om att lansera ett sociala medie-baserat kändisskap. Till att börja med grundar sig PH i heteronormativitet och har ofta blivit kritiserat för förlegade könsroller, därför utgår denna studie från att undersöka de könsstereotypiska skillnader som råder mellan en manlig respektive kvinnlig roll. LÄS MER

 2. 2. Framställningen av nya manligheten : En diskurspsykologisk analys av tre svenska, kända män i tv-program

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Nordström; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; tv-program; manliga programledare; nya manligheten; subversivitet;

  Sammanfattning : Att som man ha svårt att prata om känslor kan vara en konsekvens av en rådande manskultur som bland annat innebär att en man inte ska gråta eller vara för mjuk. Dock vågar allt fler män idag vara öppna om känslor och vågar stå emot den kulturen. LÄS MER

 3. 3. Interactive TV and group viewing : A qualitative study of companion apps and viewer engagement during group TV viewing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Larsson; Fredrik Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :second screen; companion app; TV; viewer engagement; SVT Duo; Interactive TV;

  Sammanfattning : Smart device applications that allow users to interact with a TV show in some way, so called companion apps, are increasingly common. In this paper, we study how the usage of such apps affect viewer engagement when used in groups of three or more people, a common TV viewing scenario. LÄS MER

 4. 4. Expeditionen in i kommersialismen : En semiotisk analys av öråden i Expedition: Robinson och jämförelse mellan SVT, TV3 och TV4:s versioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Maria Månsson; [2018]
  Nyckelord :Reality-tv; Expedition: Robinson; dokusåpa; public service; kommersialism; semiotisk analys; SVT; TV4; TV3.;

  Sammanfattning : Expedition: Robinson är ett reality-program som sänts i både public service och kommersiella kanaler. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Expedition: Robinson har utvecklats genom åren och ställa detta i relation till reality-genrens utveckling och de kanalbyten som programmet gjort. LÄS MER

 5. 5. Islamofobi – fördomar om muslimer eller kritik av islam? : En pragmadialektisk analys av debatter om islamofobi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :John Olin; [2017]
  Nyckelord :Islam; Islamofobi; Sam Harris; Ben Affleck; Helle Klein; Christer Sturmark;

  Sammanfattning : I ett avsnitt av talkshowen Real Time with Bill Maher utbröt en spontan, hetsig diskussion mellan skådespelaren Ben Affleck och filosofen/författaren Sam Harris. Harris var inbjuden till programmet för att diskutera sin nya bok om spiritualitet, men kort efter att Harris anslutit sig till panelen med gäster så kom istället samtalet att kretsa kring islam och islamofobi. LÄS MER