Sökning: "analys av tv-reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden analys av tv-reklam.

 1. 1. Myternas roll i modern marknadsföring : en kulturanalys av Telenors reklamfilmer ur ett konsumtionsteoretiskt och mytologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Olsson Wounsch; Johan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Intimitet; tillsammanshet; par; familj; svenskhet; kultur; sociala koder; myt; myter; reklam; reklamfilm; följetångsreklam; historieberättande; storytelling; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Myternas roll I modern marknadsföring: En kulturanalys av Telenors familjereklam ur en konsumtionsteoretisk och mytologisk perspektiv är författad av Johan Olsson Wounsch och Johan Ringshagen. Det här är en kulturell analys med syfte att undersöka hur sociala och kulturella värderingar återspeglas genom reklamfilmer som bygger på berättande teknik - storytelling - som medel för att nå sina målgrupper. LÄS MER

 2. 2. ”Jaha, då föll polletten ner hos mig i alla fall, det är lite stereotyper här också” : En kvalitativ receptionsstudie av Elons reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Öhlund; William Nestor; [2018]
  Nyckelord :Semiotics; polysemy; regional stereotypes; reception study; TV-commercial; Småland Norrland; Semiotik; polysemi; regionala stereotyper; receptionsstudie; TV-reklam; Småland Norrland;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta fram mottagarnas tolkningar om reklamens budskap inom fältet TV-reklam, och dess inkludering av regionala stereotyper. Genom tillämpning av receptionsstudie, där både en semiotisk analys och respondentintervjuer får rum, bidrar studien till fortsatt diskussion inom mottagarstudier. LÄS MER

 3. 3. Project Loveday : Föreställningar i fan-producerade reklamfilmer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Hetting; Oskar Bouveng; [2018]
  Nyckelord :Fandom; Tesla; user-generated content;

  Sammanfattning : Tesla är ett multinationellt företag som tillverkar och säljer elbilar bland många andra produkter och tjänster. Vår studie kommer primärt fokusera på Tesla Motors, den del av företaget som producerar och säljer bilar. LÄS MER

 4. 4. Traditionella media i en modern tid: ett ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Persson; Fredrik Gustavson; Henric Berntson; [2017]
  Nyckelord :TV-reklam; Print; Digital Marknadsföring; Synergieffekter; Traditionell Marknadsföring.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ge ett ledningsperspektiv på hur de traditionella mediernas betydelse har förändrats efter senaste årens utveckling, samt att bidra till en ökad förståelse av hur en marknadsförare bör tänka när de ska välja vilka kanaler de ska marknadsföra sig i. Vår analys grundar sig på vetenskapliga artiklar samt empiriskt material från de intervjuer som vi har fört. LÄS MER

 5. 5. Spelets regler : En retorisk analys av Mobilbets och Unibets reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Barbara Parkic; Linda Forsell; [2016]
  Nyckelord :Rhetorical analysis; ethos; pathos; logos; tv-commercials; casino; Retorikanalys; ethos; pathos; logos; reklamfilm; casino;

  Sammanfattning : Denna studie kommer behandla casinoreklam som har sänts på svensk tv. Studien kommer att undersöka hur Mobilbet och Unibet använder sig av retoriska verktyg i sina reklamfilmer genom övertygelse argumenten: ethos, pathos och logos. LÄS MER