Sökning: "analys av virginia woolf"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden analys av virginia woolf.

 1. 1. Men vad handlar den om då? : En analys av Anders Öhmans metod att skugga intriger, hur en går till väga och använder metoden i gymnasieskolans litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabelle Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :analysmetod; litteraturdidaktik; Mrs Dalloway; skugga intrigen; Virginia Woolf;

  Sammanfattning : Anders Öhman argumenterar för att i litteraturundervisningen använda sig av en metod han väljer att kalla ”skugga intrigen”. Denna studies syfte har varit att försöka konkretisera hans analysmetod och att undersöka om den kan användas på texter som saknar en tydlig intrigstruktur. LÄS MER

 2. 2. "Male, Female or Both"? : En Jämförande Analys av hur det Androgyna Påverkar Identiteten och Konsten i Orlando av Virginia Woolf och How to be both av Ali Smith

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Malin Gulding; [2018]
  Nyckelord :Androgynitet; performativitet; identitet; kreativitet; Orlando; Virginia Woolf; How to be both; Ali Smith;

  Sammanfattning : I denna jämförande studie analyseras vad det androgyna gör med identiteten och det kreativa skapandet i romanerna Orlando av Virginia Woolf och How to be both av Ali Smith. Analysen görs utifrån Virginia Woolfs tanke om ”the androgynous mind” samt Judith Butlers teori om performativitet. LÄS MER

 3. 3. Att driva ängeln ur huset : En komparativ analys av författarroll och genus i Virginia Woolfs ”Professions for Women” och Karolina Ramqvists Det är natten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Ahlenius; [2018]
  Nyckelord :Virginia Woolf; Karolina Ramqvist; gender studies; writing; author; authorship; literature; sociology; Virginia Woolf; Karolina Ramqvist; författarroll; skrivande; genus; komparativ analys; Professions for Women; Det är natten. Författaren och den som skriver; litteratursociologi; kvinnligt författarskap; författare; ängeln i huset;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka synen på författarroll, skrivande och genus i Virginia Woolfs ”Professions for Women” och Karolina Ramqvists Det är natten. Författaren och den som skriver utifrån följande frågeställningar: Vilka hinder för författarskap gestaltas? Vilka er­farenhet­er av kvinnligt författarskap förmedlas? Vilka likheter och skillnader finns i Woolfs och Ramqvists perspektiv? Teorin hämtas från genusvetenskapliga perspektiv, hos främst Simone de Beauvoir och Yvonne Hirdman, samt litteratursociologiska perspektiv från Johan Svedjedal. LÄS MER

 4. 4. MIN OSÄKERHET

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Författarskolan

  Författare :Karin Bergström; [2014]
  Nyckelord :Författarskap; Kvinnor som skriver; Osäkerhet; Virginia Woolf; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Det är nästan nittio år sedan Virginia Woolf satte sig för att skriva om kvinnorna och romanen, vilket resulterade i essän ”Ett eget rum”(1925). Jag är en kvinna som skriver en roman, och jag undrar hur Virginias ord kan hjälpa mig idag. LÄS MER

 5. 5. Virginia Woolf - om hennes feminism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Johanna Dellenlöv; [2008]
  Nyckelord :genus; litterär analys; suffragettrörelsen; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; General and comparative literature; feminism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras och diskuteras Virginia Woolfs förstavågs- feminism genom en analys av The Voyage Out, Mrs Dalloway och A Room of One's Own. Analysen sker genom en närläsning av texterna, men även tidigare gjorda analyser används. LÄS MER