Sökning: "analys av webbplats"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden analys av webbplats.

 1. 1. Webbplats för Vemdalen Catering : Funktionalitet mot användarvänlighet i Wordpress

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emmy Adolfsén; [2021]
  Nyckelord :Wordpress; CMS; användarvänlighet; UX; Sökmotoroptimering; SEO;

  Sammanfattning : The objective of this project is a, for client, optimized website built in Wordpress using Beaver Builder and Beaver Themer plugin, together with a basic set of chosen plugins for a modern, secure and cost effective Wordpress site. The projects also includes an evaluation of and analysis about how functionality and design could be prioritized for optimal delivery and client satisfaction. LÄS MER

 2. 2. Oh, jag förstod allt : en analys av hur lättlästa nyheter fungerar för andraspråkstalare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Susanne Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur lättlästa nyheter på webbplatsen 8 sidor fungerar för personer med svenska som andraspråk. Målgruppen för lättlästa texter är stor och indelad i primära och sekundära målgrupper. Personer med svenska som andraspråk, i denna uppsats benämnda andraspråkstalare, tillhör den sekundära målgruppen. LÄS MER

 3. 3. Förtroende inom e-handel : En checklista för utvecklingen av förtroendeingivande e-handelswebbplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Alloh; [2020]
  Nyckelord :Förtroende; E-handel; Webbplats; Checklista; Business-to-customer; Konsument; User experience designer;

  Sammanfattning : Förtroende inom e-handel är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska lyckas online. För framgångsrik försäljning mellan företag och konsument krävs det att webbplatsen inger förtroende på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Gamification på Twitch.tv : Hur upplever åskådarna på Twitch användning av gamification?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexandros Toumpin; [2020]
  Nyckelord :Gamification; Gamification elements; Twitch; Donation; Subscription; Cheers; Viewer experience; User experience UX ; Spelifiering; Spelifieringselement; Donation; Prenumeration; Hurrarop; Twitch.tv; Twitch-åskådare; Användarupplevelse UX ;

  Sammanfattning : Det har kommit att bli allt vanligare att företag använder spelifieringselement på sina produkter för att motivera och engagera sina användare. Tidigare studier som undersökte spelifiering visar att dessa element har båda positiva och negativa effekter på användarna, samt att flera forskare har börjat undersöka etiska frågeställningar av användningen av spelifiering. LÄS MER

 5. 5. Tidningars rätt att utan tillstånd återge fotografier i samband med en redogörelse för en dagshändelse : En analys av rättsläget och hur rättsläget påverkas av DN-målet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Hirvijärvi; [2019]
  Nyckelord :Copyright; Immaterialrätt; upphovsrätt;

  Sammanfattning : Syftet med upphovsrätten är att främja nyskapande och att erbjuda upphovsmän en möjlighet att få ersättning för sina upphovsrättsskyddade verk. Samtidigt finns det ett intresse från allmänhetens sida att kunna ta del av dessa verk och utnyttja dem. LÄS MER