Sökning: "analys elsa beskow"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden analys elsa beskow.

 1. 1. Elsa Beskows bilderboksmotiv : Konstvetenskapliga bildanalyser av utvalda bilder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Elsa Beskow; bilderbok; Tomtebobarnen; Blomsterfesten i täppan; Hattstugan; Duktiga Annika; Petter och Lottas jul; bildanalys;

  Sammanfattning : Innehåll/Content: Elsa Beskow was an artist and a writer who for 50 years, from the turn of the 19th century, produced a wide variety of books for children. The books have been read for several generations and are translated into multiple languages, and they are still released and appreciated. LÄS MER

 2. 2. Äldre bilderböckers förmedlande i klassrummet : En analys av fyra bilderböcker av Elsa Beskow ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Ekström; [2016]
  Nyckelord :gender; gender role; rule; picture book; character analysis; focalization; socio-cultural perspective;

  Sammanfattning : The study analyses four of Elsa Beskow´s picture books from a gender perspective and with character analyis as the method. The aim is to find out how gender is presented in the picture books and how the books reflect their time. The study also discusses how the books can be used in today´s school. LÄS MER

 3. 3. Flykten från barndomen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Melina Guzmán; [2016]
  Nyckelord :Barnbok; Barndom; Barndomssociologi; Förskola; Innehållsanalys; Tidsepok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att med innehållsanalys undersöka hur barndomen i barnböcker genom olika tidsepoker med olika författare skrivits fram. I sökandet av tidigare gjorda studier kring ämnet fann jag undersökningar med liknande fokus, nämligen ett fokus på barndom. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteratur i barnens värld

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Gustafsson; Frida johansson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag är genus ett hett debattämne där alla individer i samhälletBakgrund och syfte påverkas, så även barnen. Vi ville att barnen skulle utveckla ett kritiskt förhållningssätt till ämnet. Bilderböcker förekommer på alla förskolor, allt från Elsa Beskow till nyutkomna böcker. LÄS MER

 5. 5. Vem är tanten i sju bilderböcker av Elsa Beskow

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carita Jönsson; [2008]
  Nyckelord :Elsa Beskow; litterär gestalt; tant; intersektionell teoribildning; genus;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om hur tanten framställs I text och på bild i sju bilderböcker skrivna av Elsa Beskow. Böckerna är utgivna mellan 1918 och 1945. I böckerna figurerar fem olika tanter i texten och dessa finns också på bild. Syftet med arbetet är att kunna svara på hur tanten framställs som litterär gestalt. LÄS MER