Sökning: "analys ett öga rött"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden analys ett öga rött.

 1. 1. Berätta med mat : En narratologisk analys av Ett öga rött

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Lindberg Jansson; [2014]
  Nyckelord :Ett öga rött; narratologi; Jonas Hassen Khemiri; mat; postkolonialism; migration;

  Sammanfattning : Syftet är att göra en narratologisk analys av Ett öga rött, för att se hur Khemiri använder maten i berättandet. Mycket av konflikten bygger på mat, exempelvis att huvudpersonen vägrar att äta svensk mat och och kontrasten mellan svensk mat och mat frånmellanöstern. LÄS MER

 2. 2. "Säg mig vad du äter..." : - mat som symbolbärare och identitetsskapare i Ett öga rött

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anna Jönsson; [2009]
  Nyckelord :De andra; Orientalism; Postkolonialism; Etnicitet; Identitet; Mat; Ett öga rött; Jonas Hassen; Khemiri; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att i Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött undersöka matens roll som identitetsskapare och kultur- samt symbolbärare, liksom mat som katalysator för känslan av tillhörighet och utanförskap och skapandet av ett "vi och de"-tänkande. Både orientalismen och den postkoloniala teorin bör kunna bidra med fruktbara begrepp att utgå ifrån när det gäller att undersöka identitetsskapande i Ett öga rött. LÄS MER